Ambasadori i ambasadorkinje Parlametra u Saboru

30. listopada 2022.
Ambasadori i ambasadorkinje Parlametra u Saboru 1
Foto: sabor.hr

Ukupno deset zastupnica i četiri zastupnika aktualnog saziva Hrvatskog sabora Gong je u okviru svojeg projekta Parlametar imenovao ambasadorima jer su svojim djelovanjem doprinijeli većoj transparentnosti i odgovornosti ove institucije prema građanima i građankama.

O izboru je odlučeno temeljem rezultata rada zastupnica i zastupnika na prvih 11. plenarnih sjednica, a imenovani su, prigodničarski, u listopadu, kada ističe rok od dvije godine u kojem bi sigurnosne službe trebale ispitati opravdanost mjera zbog kojih su najvažnije demokratske institucije države, Sabor i Vlada, ograđene barikadama. Gong je početkom godine kampanjom #otvaraj upozorio kako je potrebno ispitati je li kršenje ustavnog prava građana i građanki na slobodno kretanje razmjerno riziku koji predstavlja napad na zgradu Vlade i ranjavanje policijskog službenika.

Pored ovog apela, Gong je Vladi i Saboru uputio preporuke za otvaranje građanima_kama i putem  pravovremenih i pristupačnijih informacija o njihovom radu, čime bi pokazali i veću razinu odgovornosti prema javnosti. Na okruglom stolu Gonga o političkom integritetu i etičkom kodeksu koji treba donijeti Sabor, predsjednica Kluba zastupnica zeleno-lijevog bloka, Sandra Benčić, upozorila je zašto je opasno sve političare 'trpati u isti koš'. Jer tko će onda ostati motiviran baviti se politikom, zapitala se Benčić koja je ambasadoricom Parlametra proglašena jer su sjednice saborskog odbora kojim predsjeda u najvećoj mjeri dostupne na službenom YouTube kanalu Sabora.

Podpredsjednica Sabora, Sabina Glasovac ambasadorica je Parlametra jer je prepoznala rezultate regionalnog istraživanja o otvorenosti parlamenata i na temelju toga izrađene Gongove preporuke kao korisne za približavanje rada Sabora javnosti, a pitanja otvorenosti rada Sabora postavljala i na agendu predsjedništva Sabora.

Za otvorenost prema suradnji sa stručnom i zainteresiranom javnošću te građanskim organizacijama i inicijativama ambasadoricama Parlametra proglašene su zastupnica Kluba zeleno-lijevog bloka Urša Raukar-Gamulin i Dalija Orešković, zastupnica Kluba Centra i GLASA. Ambasadoricom Parlametra proglašena je i Anka Mrak-Taritaš iz GLAS-a zato što je inzistirala na objavi poimeničnih rezultata glasanja o svojem zakonskom prijedlogu za smanjenje PDV-a na ženske higijenske potrepštine. Podsjetimo, Hrvatska je jedina zemlja članica EU koja je zbog epidemioloških mjera obustavila za pune dvije godine objavu poimeničnih rezultata glasanja zastupnica i zastupnika. Donosile su se izvanredne mjere, pandemija, potres, a sve u situaciji tanke većine koja je do kraja prve polovice mandata svoju strukturu prilagođavala političkim prilikama. Anka Mrak-Taritaš imenovana je ambasadoricom Parlametra jer se izborila da javnost zna tko je od izabranih zastupnica i zastupnika bio za, a tko protiv ovakvog zakonskog rješenja. I da to ostane zabilježeno na službenim stranicama Sabora.

Objavu poimeničnih rezultata glasanja barem o aktima koji su od iznimnog javnog interesa, zagovarao je i Arsen Bauk. Ipak, ambasadorom Parlametra ovaj je SDP-ov zastupnik postao i zato jer je sudjelovao na regionalnoj konferenciji o otvorenosti zakonodavne vlasti u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH, koju je Gong sa svojim regionalnim partnerima održao u Sarajevu 2021. godine. Konferenciji, koja je okupila zastupnike parlamenata u Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, doprinos su dali i zastupnik Bojan Glavašević iz Kluba zeleno-lijevog bloka, te zastupnica Barbara Antolić Vupora iz SDP-a koji su također imenovani ambasadorima Parlametra.

Ambasadorica Parlametra postala je i Vesna Nađ iz Kluba zastupnika Socijaldemokrata zato što je kao podpredsjednica matičnog Odbora za Ustav i Poslovnik, podržavala Gongove zahtjeve za jačanjem političkog integriteta zastupnica i zastupnika. Važan doprinos ovoj raspravi dao je i Nino Raspudić, a ambasadoricom Parlametra imenovali smo i Mariju Selak Raspudić iz Kluba Mosta zbog najvećeg broja obrazloženih amandmana, jer to znači da je sjednicama prisustvovala katkada i u noćnoj smjeni. Miro Bulj zaslužio je titulu ambasadora Parlametra jer je, i to kao gradonačelnik Sinja, ostao najaktivniji zastupnik X. saziva Sabora.

Natalija Martinčević iz Reformista bila je na polovici mandata X. saziva Sabora još uvijek zastupnica vladajuće većine u Saboru, i proglašena je ambasadoricom Parlametra jer je kao tadašnja predsjednica Odbora za medije, osigurala najveći broj prijenosa sjednica nekog tijela kojim predsjedaju zastupnici vlasti.

Konačno, za ambasadoricu Parlametra i to zbog korištenja naprednih funkcija Parlametra kako bi dokazala svoju tezu, izabrali smo Katarinu Peović iz Radničke fronte.

Zastupnice i zastupnici iz sedam saborskih klubova, osam parlamentarnih stranaka i tri nezavisna u aktualnom sazivu Sabora ušli su u drugu polovicu svojeg mandata kao ambasadori Parlametra, online platforme koja prati njihov rad i nastoji ga približiti građanima_kama. Jer nisu svi isti, zadatak je Parlametra da učini vidljivim i pretraživim rad svake pojedine zastupnice i zastupnika. Pritom nam je u razvoju novih značajki ove online platforme važna njihova suradnja i spremnost da djeluju u cilju što većeg otvaranja institucije Sabora građanima i građankama.

Ambasadori i ambasadorkinje Parlametra u Saboru 2
Ambasadori i ambasadorkinje Parlametra u Saboru 3
Ambasadori i ambasadorkinje Parlametra u Saboru 4
Ambasadori i ambasadorkinje Parlametra u Saboru 5
Ambasadori i ambasadorkinje Parlametra u Saboru 6
Ambasadori i ambasadorkinje Parlametra u Saboru 7
Ambasadori i ambasadorkinje Parlametra u Saboru 8
Ambasadori i ambasadorkinje Parlametra u Saboru 9
chevron-right