Raspisan je natječaj za najbolju priču mladih novinara o mladima

17. kolovoza 2022.
Raspisan je natječaj za najbolju priču mladih novinara o mladima 1

Regionalni konzorcij "Web medijska pismenost" (WeB Media Literacy) raspisuje natječaj za najbolji medijski sadržaj za mlade, a namijenjen je svim mladim novinarkama iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Zainteresirane mogu prijaviti svoje medijske sadržaje na temu mladih, politika za mlade, prilika za mlade, izazova i problema s kojima se mladi susreću, obrazovanja, zapošljavanja, mobilnosti mladih, kao i drugim srodnim temama - u formatu teksta, video sadržaja i drugih formata. Prednost će imati analitičke priče koje dublje osvjetljavaju temu mladih, a žiri će voditi računa o kvaliteti, kreativnosti, formatu, kanalu, opsegu, kontekstu i drugim čimbenicima.

Tko se može prijaviti?

Natječaj je otvoren za sve mlade od 18 do 30 godina koji su medijski novinari mladih, mladi novinari mainstream medija koji se u svakodnevnom radu bave temama mladih te studenti novinarstva. Na natječaj se može prijaviti jedna ili grupa autorica, do 3 osobe. Svaka kandidatkinja (ili grupa) može podnijeti najviše jednu prijavu.

Autorica ili grupa autorica čiji medijski sadržaj bude izabran kao najbolji dobit će priliku prisustvovati sredinom listopada 2022. godine na završnoj konferenciji u Novom Sadu, koja predstavlja konačnu aktivnost dvogodišnjeg projekta, uz sve pokrivene troškove. Dvodnevna konferencija okupit će mlade, mainstream novinarke, fact checkerice, građanske aktivistice, predstavnice institucija i Europske unije, stručnjakinje iz područja medija i medijske pismenosti, akademski sektor te druge zainteresirane aktere. Na konferenciji će sudjelovati sudionici iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji će imati priliku razmijeniti znanja i iskustva, raspravljati i umrežiti se.

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete slanjem prijavnice na email: webmedialiteracy@gmail.com s naslovom:„Prijava_Natječaj za mlade novinare“. Prijavnicu možete preuzeti u nastavku:

Na natječaj se mogu prijaviti svi radovi koji su nastali u razdoblju od rujna 2021. do 01. kolovoza 2022., kao i radovi koji će biti objavljeni do zaključenja natječaja. Studentice novinarstva također mogu prijaviti sadržaje koje su izradili u sklopu svoje prakse na sveučilištu.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje prijava je: 20. rujna 2022. godine do 23.59 sati.

Kontakt za dodatna pitanja

Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirajte na webmedialiteracy@gmail.com

Raspisan je natječaj za najbolju priču mladih novinara o mladima 2
chevron-right