Prijavite se na Gongove edukacije u 2022. godini!

14. travnja 2022.
Prijavite se na Gongove edukacije u 2022. godini! 1

Gong nastavlja provoditi neformalni program stručnog usavršavanja nastavnika/ica i učitelja/ica pod nazivom Edukacija za građansku pismenost. Edukacija je usmjerena na razvoj kompetencija nastavnika i nastavnica te učitelja i učiteljica za građansko obrazovanje mladih.

Program je koncipiran tako da uz poučavanje o osnovnim političkim pojmovima i procesima, osvještava da su i masovni mediji važan akter suvremenih političkih procesa te da obučenost za njihovo kritičko razumijevanje zahtijeva pripremu i edukaciju, kao i da je poznavanje institucija i procesa europskih integracija sastavni dio potrebnih građanskih znanja. S obzirom na složenost i kompleksnost suvremenih političkih procesa program je podijeljen u tzv. module: antikorupcijski modul, političku pismenost, medijsku pismenost i EU pismenost.

Očekivani ishod edukativnog programa je pripremljenost nastavnika za poučavanje učenika aktivnom građanstvu, razumijevanju društvenih i političkih procesa, europskog političkog i društvenog konteksta te ulozi medija.

U nastavku nudimo pregled najvažnijih tema koje se obrađuju u sklopu svakoga od modula edukativnog programa.

ANTIKORUPCIJSKI MODUL (dvodnevni modul)

–       Razumijevanje pojmova s pozicije prava

–       Klijentelizam, korupcija i regulacija stranačkog financiranja

–       Korupcija na izborima

–       Korupcija i mediji

–       Institucije i korupcija

–       Europska unija i politička (ne)odgovornost u državama članicama

–       Pravo na pristup informacijama

–       Watchdog uloga civilnog društva

EDUKACIJA ZA POLITIČKU PISMENOST (dvodnevni modul)

–        Razumijevanje pojmova politike i javnih politika

–        Suvremeno razumijevanje demokracije

–        Kriza suvremene demokracije

–        Aktivno građanstvo – oblici građanskog sudjelovanja, participacija mladih

–        Politička kultura, politička socijalizacija i političko obrazovanje

–        Demokracija u školi

EDUKACIJA ZA MEDIJSKU PISMENOST (dvodnevni modul)

–        Uvod u medijsku pismenost

–        Medijske navike

–        Mediji u demokratskim društvima 

–        Medijski sustav

–        Dezinformacije i kritičko čitanje

–        Stereotipi u medijima

–        Mediji i oglašavanje

–        Neprihvatljiv govor u medijima

EDUKACIJA ZA EU PISMENOST (jednodnevni modul) – osnovni modul

–        Kratka povijest EU

–        Uvod u institucije EU

–        Kako poučavati o Europskoj uniji u školi?

–        Tko i kako donosi odluke za europske građane? Što građani mogu?

EDUKACIJA ZA EU PISMENOST (dvodnevni modul)  – napredni modul

–        Kratka povijest EU

–        Uvod u institucije EU

–        Ovlasti EU

–        Javne politike Europske unije i proces donošenja odluka

–        Kako građani mogu utjecati na politike EU?

–        Europsko građanstvo i sloboda kretanja u EU

–        Europsko pravo migracija i azila

–        Europski fondovi – mogućnosti i izazovi

Tentativni raspored održavanja:

–        EU PISMENOST (osnovni modul) – ODRŽANA u ožujku

–        EU PISMENOST (napredni modul) – 29. i 30. travnja, 2022.

–        MEDIJSKA PISMENOST – svibanj, 2022.

–        POLITIČKA PISMENOST – rujan/listopad, 2022.

–     ANTIKORUPCIJSKI MODUL –  listopad/ studeni, 2022.

INFORMACIJE O PUTU, SMJEŠTAJU, OBROCIMA I MJESTU ODRŽAVANJA EDUKACIJE UŽIVO

Svaki modul se odvija kroz dva uzastopna dana (četvrtak i petak ili petak i subota). Sudjelovanje je za sudionike_ice besplatno budući da donatori pokrivaju troškove edukacije i materijala, smještaja, prehrane i prijevoza. Smještaj će biti organiziran od strane Gonga, a put je u osobnoj organizaciji svakog polaznika_ce s naknadnom refundacijom nastalog putnog troška.

PRIJAVA NA EDUKACIJU

Ispunjavanjem prijavnice iskazujete neobvezujući, načelni interes za sudjelovanje na jednom ili više edukativnih modula Gongovog edukacijskog programa. Uoči održavanja pojedinog modula obavijestit ćemo Vas o načinu, vremenu i mjestu održavanja istog (ili o selekcijskom postupku u slučaju većeg broje prijava) te zamoliti za potvrdu vašeg sudjelovanja.

Ispunite prijavnicu OVDJE.  

DODATNE INFORMACIJE

Ako imate kakvo dodatno pitanje o edukacijskim programima, slobodno nas kontirajte putem elektroničke pošte: edu@gong.hr ili pozivom Damiri Brunac na br. telefona: 01/4825 444, 095/43 22 134

Program Gongove edukacije za građansku pismenost razvijen je 2012. godine uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kroz Centre znanja za društveni razvoj i od tada se kontinuirano provodi. Program se svake godine revidira i aktualizira. Provedba programa u 2022. godini omogućena je uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kroz Centre znanja za društveni razvoj i operativnu potporu Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).

Prijavite se na Gongove edukacije u 2022. godini! 2
Prijavite se na Gongove edukacije u 2022. godini! 3
chevron-right