Utjecaj memeova na političku svijest mladih

11. veljače 2022.
Utjecaj memeova na političku svijest mladih 1

Gong je, u suradnji s Omladinskim centrom CK13, održao predavanje “Politika u digitalnoj kulturi: memeovi moći10. veljače, gdje su se sudionici i sudionice upoznali s meme kulturom, njenim razvojem te načinima na koji se memeovi koriste u političke svrhe, kao i s utjecajem koji imaju na nove generacije i njihovo formiranje mišljenja. Iako su memeovi smatrani važnim aspektom interneta, tek su se nazad nekoliko godina počeli poistovjećivati s političkim djelovanjem, zbog čega je nužno moći prepoznati kontekst, konotacije, poruke i implikacije meme komunikacije, kao i njihove problematične i zlonamjerne aspekte.

Gongov stručni suradnik Matej Mikašinović-Komšo je naglasio kako memeovi predstavljaju izrazito efikasno sredstvo političke komunikacije, zbog lakoće s kojom se mogu ispuniti političkim idejama, izjavama i konceptima te zbog brzine kojom se šire po internetu. To ih čini privlačnima radikalnim zajednicama, koje ih koriste za manipuliranje političkom sviješću i percepcijom mladih putem diseminacije i normalizacije neprihvatljivih političkih vrijednosti i ideja, kao što su rasizam, seksizam i fašizam. 

Kako internet svim korisnicima i korisnicama pruža mogućnost jeftinije i efikasnije komunikacije, organizacije i povezivanja, izolirane radikalne osobe se mogu povezati u zajednice, koje svoj identitet i temeljne vrijednosti održavaju i potvrđuju pravljenjem memeova. Ti memeovi, ispunjeni njihovim idejama, koriste suptilnu ili subverzivnu ironiju, sarkazam i parodiju, čime umanjuju ozbiljnost svojih neprihvatljivih stajališta, snažnije povezuju postojeće članove kroz zajedničko djelovanje te privlače nove članove u svoje zajednice. Iako mnogim korisnicima pravljenje takvih politiziranih memeova predstavlja igru i zabavu, unutar takvog djelovanje se skriva izrazito problematično političko djelovanje, putem kojeg se korisnici zatvaraju u svoje grupe i postepeno radikaliziraju vlastitim memeovima, što vodi prema sve većoj polarizaciji društva.

Identificiranje internetskih memeova kao sredstva političke komunikacije prati razvoj koncepta političkog djelovanja. Povijesno je bio utemeljen na tradicionalno institucionalnom viđenju političkog djelovanja građana i građanki, koje se realiziralo primarno putem glasanja, ali je s vremenom evoluirao da predstavlja svaki čin koji utječe na naše političko mišljenje, ideje i percepcije. U takvom viđenju je komunikacija između ljudi, u kojoj se prenose ideje i stavovi s jedne osobe na drugu, jedan od najvažnijih oblika političkog djelovanja.

Utjecaj memeova na političku svijest mladih 2

O projektu

Ova aktivnost dio je projekta POJAM – Partnerstvo za održivo jačanje aktivizma mladih. Projekt se provodi u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području mladih. Cilj projekta je osnažiti ulogu mladih u izravnom utjecaju na politike koje se na njih odnose, te im omogućiti razvoj cjeloživotnih vještina koje će im omogućiti odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu te ih motivirati za razvoj vlastitih projekata i inicijative. Projekt provode Inicijativa mladih za ljudska prava (Hrvatska), Gong (Hrvatska), Centar mladih CK13 (Srbija) i Danas je novi dan (Slovenija).

Utjecaj memeova na političku svijest mladih 3
chevron-right