Analiza administrativne opterećenosti korisnika prilikom provedbe EU projekata - iskustvo udruga

31. prosinca 2021.

Kako izgleda provedba ESF projekata iz perspektive udruga možete pogledati ovdje, u Analizi administrativne opterećenosti korisnika prilikom provedbe EU projekata - iskustvo udruga, koja navodi:

"Imajući u vidu načela transparentnog i svrsishodnog trošenja javnih sredstava, korisnici europskih fondova odgovorno prihvaćaju svoje ugovorne obaveze i sve uvjete koje odgovornost za javna sredstva podrazumijeva. Iz perspektive udruga, važno je naglasiti da mnoge od njih sudjeluju u sustavu EU fondova kao korisnici europskih sredstava od 2007. otvaranjem predpristupnih fondova IPA. Isto tako, da bi kao projektno financirane organizacije uopće opstale, svo vrijeme uspješno kombiniraju različite izvore sredstava za financiranje svojih projekata, od međunarodnih i europskih fondova, institucija, zaklada i fondacija, do korporativnih ili privatnih izvora, ukljućujući i različite hrvatske institucije ili ambasade.

Međutim, kada se uzmu u obzir javne reakcije i apeli prema nadležnim institucijama posljednjih nekoliko godina vezano uz administrativno opeterećenje udruga kojem su podvrgnute provodeći projekte u sklopu Europskog socijalnog fonda, postavlja se pitanje pretjeruje li se ipak u određenim zahtjevima i koliko je učinkovito upravljanje unutar samog sustava nadležnog za ESF."


Dodatno je zabrinjavajuće što je u tijeku donošenje novih programskih dokumenata za razdbolje 2021.-2027. i realna je opasnost da će se mnoge od administrativne prakse nastaviti ponavljati.

U završnom dijelu, analiza daje preporuke kako izbjeći ponavljanje nekih problema iz prethodnog financijskog razdoblja: “Za novo ESF+ financijsko razdoblje 2021.-2027.  iznimno je važno unaprijediti kapacitete sustava kako ne bi dolazilo do kršenja ugovornih obveza prema korisnicima, angažirati se u otvorenom dijalogu imajući u vidu da su korisnici partneri u smislu postizanja ciljeva na razini cijelog programa i osigurati kontinuiranu edukaciju koja će smanjiti administrativni teret u provedbi.”

chevron-right