Kako do boljeg Građanskog odgoja i obrazovanja?

Istraživanje političke kompetencije učenika i učenica završnih razreda srednjih škola provedeno je u školskoj godini 2020./21. po treći put, ispraćajući još jednu generaciju maturantica i maturanata u 67 razreda iz 59 škola diljem Hrvatske.

I ovoga puta, utvrđena je stagnacija političke pismenosti mladih na pragu punopravnog građanstva – njihov manjak interesa i kapaciteta za društvenu i političku participaciju. Iako su se stavovi mladih u ovom valu istraživanja pokazali nešto demokratičnijima – primjerice, tolerantnijima prema LGBT+ osobama – nisu sve političke kompetencije podjednako napredovale, a pogotovo ne u svim školama.

Istraživanje je pokazalo ponegdje i značajne razlike u političkom znanju i stavovima između učenika i učenica trogodišnjih strukovnih škola u odnosu na druge vrste škola u uzorku – četverogodišnje strukovne škole i gimnazije.

Jasno je da političko obrazovanje mladih – ono što smatramo dijelom Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) – ne možemo prepustiti slučaju, već je potrebno aktivno unapređivati prakse provođenja GOO u hrvatskim školama. Stoga donosimo policy paper dr. sc. Nikole Bakete, jednoga od istraživača u ovom valu istraživanja političke pismenosti maturanata, koji nalaze istraživanja povezuje s daljnjim unapređenjem javnih politika.

U ovom su kratkom pregledu naznačeni ključni smjerovi za unapređenje Građanskog odgoja i obrazovanja, na razini smjernica za donositelje odluka – obrazovne vlasti, ali i jedinice lokalne i regionalne samouprave, u njihovoj ulozi osnivača škola. No, preporuke se ništa manje ne tiču samih škola i njihove proaktivne uloge u povezivanju s drugim akterima u zajednici.

2021_Gong_Kako-do-boljeg-Gradanskog-odgoja-i-obrazovanja-u-Hrvatskoj-1

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Leave a Comment!