Kako do boljeg Građanskog odgoja i obrazovanja?

27. prosinca 2021.
Kako do boljeg Građanskog odgoja i obrazovanja? 1

Istraživanje političke kompetencije učenika i učenica završnih razreda srednjih škola provedeno je u školskoj godini 2020./21. po treći put, ispraćajući još jednu generaciju maturantica i maturanata u 67 razreda iz 59 škola diljem Hrvatske.

I ovoga puta, utvrđena je stagnacija političke pismenosti mladih na pragu punopravnog građanstva - njihov manjak interesa i kapaciteta za društvenu i političku participaciju. Iako su se stavovi mladih u ovom valu istraživanja pokazali nešto demokratičnijima - primjerice, tolerantnijima prema LGBT+ osobama - nisu sve političke kompetencije podjednako napredovale, a pogotovo ne u svim školama.

Istraživanje je pokazalo ponegdje i značajne razlike u političkom znanju i stavovima između učenika i učenica trogodišnjih strukovnih škola u odnosu na druge vrste škola u uzorku - četverogodišnje strukovne škole i gimnazije.

Jasno je da političko obrazovanje mladih - ono što smatramo dijelom Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) - ne možemo prepustiti slučaju, već je potrebno aktivno unapređivati prakse provođenja GOO u hrvatskim školama. Stoga donosimo policy paper dr. sc. Nikole Bakete, jednoga od istraživača u ovom valu istraživanja političke pismenosti maturanata, koji nalaze istraživanja povezuje s daljnjim unapređenjem javnih politika.

U ovom su kratkom pregledu naznačeni ključni smjerovi za unapređenje Građanskog odgoja i obrazovanja, na razini smjernica za donositelje odluka - obrazovne vlasti, ali i jedinice lokalne i regionalne samouprave, u njihovoj ulozi osnivača škola. No, preporuke se ništa manje ne tiču samih škola i njihove proaktivne uloge u povezivanju s drugim akterima u zajednici.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Kako do boljeg Građanskog odgoja i obrazovanja? 2
Kako do boljeg Građanskog odgoja i obrazovanja? 3
chevron-right