Unaprjeđenje sustava javnog financiranja. Molim pojasnite.

08. prosinca 2021.
Unaprjeđenje sustava javnog financiranja. Molim pojasnite. 1

Dok afere o zlouporabama EU fondovima potresaju Hrvatsku, udruge su izložene administrativnim pritiscima i nesigurnostima unutar sustava javnog financiranja do mjere da je mnogima ugrožena opstojnost.
Javno financiranje u praksi velikim je dijelom svedeno na popunjavanje formulara i tablica kojima se ne nazire kraj, milimetarsku preciznost prvi isticanju logotipa i skupljanje dokaza do najsitnijih detalja. Iako smo već nekoliko puta javno reagirali, naša se stvarnost nije promijenila.

U utorak 7.12. u sklopu Human Rights Film Festivala smo otvorili online izložbu “Greatest hits projektnog izvještavanja” koja na duhovit način ocrtava stvarnost provedbe projekata i ilustrira situacije u kojima se vrlo često nalazimo. Izložba će biti dostupna i po završetku festivala, a možete ju pogledati na https://tribina.gong.hr.


S obzirom da smo dobile jako puno materijala, napravit ćemo putujuću izložbu s novim materijalima i seriju popratnih tribina.


Prva tribina pod nazivom “Unaprjeđenje sustava javnog financiranja. Molim pojasnite.” održala se neposredno nakon otvorenja izložbe. Upoznale smo se s različitim aspektima sustava javnog financiranja koje su nam predstavile gošće tribine:

• Helena Beus, ravnateljica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske
• Dea Vidović, upraviteljica Zaklade "Kultura Nova"
• Jelena-Gordana Zloić, predstavnica Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Slagalica- Zaklada za razvoj lokalne zajednice
• Mira Anić, članica Odbora za praćenje OP UČLJP


Osim što smo tijekom tribine imale priliku čuti više detalja o različitim institucijama i vaninstitucionalnim organizacijama i njihovim ulogama u sustavu dodjele javnih sredstava, poseban naglasak na tribini bio je na ulozi organizacija civilnog društva kao korisnica različitih programa financiranja i mogućnostima poboljšanja sustava kako bi se smanjilo administrativno opterećenje korisnika. Također je dan kratki osvrt na sudjelovanje predstavnica organizacija civilnog društva u povjerenstvima, savjetodavnim ili radnim tijelima državne uprave, ureda Vlade ili drugim tijelima javne vlasti te suženim mogućnostima utjecaja na krajnji rezultat putem sadašnjih modela uključivanja. 


S obzirom na to da Ured za udruge djeluje i kao kontakt točka za novi program Europske Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme) imali smo priliku čuti i par detalja o njemu s osvrtom na administrativno opterećenje prilikom prijave ili provedbe projekata u sklopu tog programa. Na samoj tribini najavljeno i službeno predstavljanje programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti 21.12.2021. s otvorenim prijavama za sudjelovanje. Saznali smo i da još uvijek postoji mogućnost za financiranje organizacija civilnog društva u sklopu programa švicarsko hrvatske suradnje. 
Iskristalizirala se potreba za nastavkom ovakve vrste dijaloga gdje bismo se u budućnosti mogli osvrnuti i na međunarodni kontekst, razvoj zakladništva u Hrvatskoje te druge sektore koji također imaju mogućnost prijave za financiranje iz javnih izvora.

Gong je korisnik operativne potpore – strukturne podrške europskim think-do-tank u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Unaprjeđenje sustava javnog financiranja. Molim pojasnite. 2
Unaprjeđenje sustava javnog financiranja. Molim pojasnite. 3
Unaprjeđenje sustava javnog financiranja. Molim pojasnite. 4
chevron-right