Komisija ima nova pravila o političkom oglašavanju

26. studenoga 2021.
foto: Pixabay

Europska komisija predstavila je prijedlog Uredbe o transparentnosti i ciljanom političkom oglašavanju, nova pravila koja bi trebala urediti online političko oglašavanje u sklopu mjera usmjerenih na zaštitu integriteta izbora. Predložena pravila propisuju da svaki politički oglas bude jasno označen kao takav i da uključuje podatke poput toga tko ga je platio i koliko, te koji su kriteriji ciljanja publike. Tehnike koje se koriste u političkom oglašavanju trebale bi se javno objasniti i bile bi zabranjene kada bi se koristili osjetljivi osobni podaci bez izričitog pristanka pojedinca i pojedinki. Komisija također predlaže ažuriranje trenutnih pravila EU-a u vezi s građanima i građankama EU-a koji ne žive u svojoj domovini i njihovim pravom glasa na europskim i lokalnim izborima, kao i o europskim političkim strankama i zakladama.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost, Vera Jourová, rekla je: “Izbori ne smiju biti natjecanje neprozirnih i netransparentnih metoda. Ljudi moraju znati zašto vide oglas, tko ga je platio, koliko, koji su kriteriji mikrociljanja korišteni. Nove tehnologije trebaju biti alati za emancipaciju, a ne za manipulaciju. Ovaj ambiciozni prijedlog donijet će neviđenu razinu transparentnosti u političku kampanju i ograničiti manipulativne prikrivene političke oglase”.

Kako će se regulirati online politički oglasi:

Opseg: Nova pravila odnosit će se na sve sve oglase političkih aktera, dakle poltičara, političkih stranaka i organizatora kampanja, odnosno svakoga tko se koristi ciljanim političkim oglasima. Odnosit će se i na  takozvane oglase o pitanjima/temama koji mogu utjecati na ishod izbora ili referenduma, zakonodavni ili regulatorni proces ili glasačko ponašanje. Morat će ih se pridržavati cijeli proizvodni lanac oglašavanja, bilo PR tvrtka ili online platforma. 

Oznake transparentnosti: plaćeno političko oglašavanje mora biti jasno označeno i sadržavati skup ključnih informacija. To uključuje istaknuto ime sponzora i lako dostupnu obavijest o transparentnosti s iznosom potrošenim na političku reklamu, izvorima upotrijebljenih sredstava i vezom između oglasa i relevantnih izbora ili referenduma.

Strogi uvjeti za ciljanje i pojačavanje vidljivosti oglasa: političke tehnike ciljanja i pojačavanja vidljivosti oglasa, koje koriste osjetljive osobne podatke, kao što su etničko podrijetlo, vjerska uvjerenja ili seksualna orijentacija, bit će zabranjene. Takve tehnike bit će dopuštene samo nakon izričitog pristanka dotične osobe. Ciljani oglasi bi mogli biti dopušteni u kontekstu legitimnih aktivnosti zaklada, udruga ili neprofitnih tijela s političkim, filozofskim, vjerskim ili sindikalnim ciljem, kada ciljaju vlastite članove. Po prvi put bit će obvezno u oglase uključiti jasne informacije o tome na temelju čega je osoba ciljana te objaviti koje su skupine pojedinaca ciljane, prema kojim kriterijima i s kojim alatima ili metodama pojačanja vidljivosti oglasa. Organizacije koje političko ciljaju publiku i pokušavaju pojačati vidljivost svojih političkih oglasa morat će usvojiti, primijeniti i javno objaviti internu politiku o korištenju takvih tehnika. Ako se ne mogu ispuniti svi zahtjevi transparentnosti, politički oglas se ne može objaviti.

Novčane kazne za kršenja: od država članica tražit će se da uvedu učinkovite i razmjerne kazne koje odvraćaju od kršenja pravila o transparentnosti političkog oglašavanja. Prema predloženoj Uredbi, nacionalna tijela za zaštitu podataka posebno će nadzirati korištenje osobnih podataka u političkom ciljanju i imati ovlast izricanja novčanih kazni u skladu s pravilima EU-a o zaštiti podataka.

Predložena uredba nadograđuje i nadopunjuje relevantno pravo EU-a, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR) i predloženi Zakon o digitalnim uslugama (DSA), koji će, nakon što bude usvojen, postaviti sveobuhvatna pravila o transparentnosti, odgovornosti i dizajnu sustava za oglašavanje na internetskim platformama, također u pogledu političkog oglašavanja. Ažuriranje Kodeksa o postupanju u vezi s dezinformacijama, na temelju nedavno objavljenih smjernica Komisije, također će nadopuniti predloženu Uredbu.

Ažuriranje pravila EU-a o političkim strankama i zakladama EU-a te o izbornim pravima

Komisija je također predložila reviziju pravila EU-a o financiranju europskih političkih stranaka i zaklada. Predlaže se smanjenje stope sufinanciranja europskih političkih stranaka s 10 na 5%, čime bi se uskladila s onom europskih političkih zaklada. Nadalje, zakonski prijedlog predviđa i dodatno smanjenje stope sufinanciranja (na 0%) u godini izbora za Europski parlament. Ova bi mjera trebala pomoći europskim političkim strankama da povećaju broj i intenzitet svojih predizbornih aktivnosti te stoga povećaju njihovu vidljivost i na nacionalnoj razini.

Naposljetku, Komisija je predložila ažuriranje postojećih pravila o europskim izborima i lokalnim izborima za građane EU-a koji borave u državi članici koja nije njihova matična. Iako takvih građana ima oko 13,5 milijuna, vrlo malo njih ostvaruje svoje pravo glasa na europskim i općinskim izborima. Kako bi se osiguralo sudjelovanje uoči europskih izbora 2024. godine, Komisija predlaže ciljane izmjene postojećih Direktiva o izbornim pravima uključujući, između ostalog, obvezu proaktivnog informiranja takvih građana i građanki o njihovim izbornim pravima, korištenje standardiziranih obrazaca za registraciju kao birača ili kandidatkinja kao i korištenje jezika kojeg takvi građani i građanke koriste. Prijedlog uključuje i zaštitu za građane i građanke koji trenutno žive izvan matične zemlje, da ih se ne odjavi iz registra birača u zemlji njihova porijekla.

Gong podržava inicijativu Komisije za većom transparentnošću političkih oglasa i zabranom korištenja osjetljivih podataka za političko oglašavanje i ovaj prijedlog zasigurno  predstavlja korak naprijed. Prava je prilika da Komisija nastavi inzistirati na regulaciji big tech kompanija te da na tragu  ambicioznijih prijedloga mreže EDRi, čija smo članica,  postupno ukinu sve vrste oglašavanja koje se temelje na korištenju osjetljivih osobnih podataka, čime bi se pružila snažnija podrška korisnicima. 

O prijedlozima će raspravljati Europski parlament i Vijeće. Kako bi se osiguralo da se izbori za Europski parlament 2024. odvijaju prema višim demokratskim standardima, cilj je da nova pravila stupe na snagu i da ih države članice u potpunosti provedu do proljeća 2023. godine, dakle godinu dana prije izbora.

Gong je korisnik operativne potpore – strukturne podrške europskim think-do-tanks u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

chevron-right