Novim zakonom Povjerenstvo će postati beznačajno

foto HINA/ Tomislav PAVLEK/ tp

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, važno antikorupcijsko tijelo čije je osnivanje bio jedan od uvjeta za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, neće moći obavljati svoje primarne funkcije – sprečavanje sukoba interesa i osiguranje poštivanja načela časnog, poštenog, savjesnog, odgovornog i nepristranog djelovanja državnih i javnih dužnosnika iz čl. 5. sadašnjeg Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

U novi Zakon nisu ugrađene odredbe koje bi osnažile Povjerenstvo te osigurale i razradile provedbu načela u obnašanju dužnosti, koje je zagovarao Gong kao član radne skupine. Štoviše, postojeće odredbe su oslabljene. Preciznije, Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa ostat će bez jednog od svojih ključnih alata i biti praktički razvlašteno u utvrđivanju jesu li dužnosnici postupali etično, odnosno “časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo i povjerenje građana.” Gong je početkom godine upozorio GRECO, specijalizirano antikorupcijsko tijelo Vijeća Europe, da vladajući i pravosuđe žele onemogućiti rad ovog neovisnog tijela koje je godinama imalo važnu ulogu u borbi protiv korupcije.

Nakon što je Povjerenstvo krenulo propitivati ulogu premijera Andreja Plenkovića u aferi Agrokor i istraživati HDZ-ovo putovanje u Helsinki, predsjednik Vlade odbijao je dostaviti dokumentaciju, počeo kritizirati rad Predsjednice povjerenstva i prozivao je za sukob interesa.

Potom je tročlano sudsko vijeće Visokog upravnog suda počelo donositi sudske presude protivne dotadašnjoj praksi i poništilo odluke Povjerenstva (u slučaju Bandić i u dva slučaja Plenković), osporavajući Povjerenstvu ovlast da samostalno primjenjuje čl. 5. Zakona i utvrđuje povredu načela djelovanja. O promjeni sudačke prakse nikad se nije raspravljalo na općoj sjednici VUS-a, premda postoji obveza razmatranja takvih odluka kada jedno vijeće odstupi od ustaljene prakse suda.

Ministar Malenica raspravu o načelima i članak 5. ostavio je za kraj rada radne grupe, a Gongova članica u radnoj skupini zagovarala je rješenje na tragu GRECO-vih preporuka. Ministar se priklonio tezi da Povjerenstvo ne može donositi samostalne odluke na temelju čl. 5. Zakona (tzv. etičke odluke) i iz konačne verzije prijedloga zakona izostavio razradu mehanizama za implementiranje odredbe o načelima djelovanja. Povreda načela djelovanja trebala bi biti jedna od ključnih odredaba novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa, a povreda tog načela se treba moći samostalno sankcionirati.

Ovim zakonom Povjerenstvo bi moglo postati puko administrativno tijelo koje će u najvećoj mjeri administrirati imovinske kartice. Njih će sada biti znatno više jer se širi krug dužnosnika, što je svakako pozitivna promjena koju treba pozdraviti.

To je posebno značajno u kontekstu činjenice da je Hrvatska prema međunarodnim istraživanjima daleko iza prosjeka razvijenih, europskih država. U izvještaju Europske komisije o vladavini prava, Hrvatska je u društvu najgorih članica, a pri dnu liste nalazimo se i prema indeksima percepcije korupcije i učinkovitosti javne uprave. Umjesto da se posvetimo ispravljanju tih trendova upravo i kroz jačanje uloge Povjerenstva u kontroli neodgovornog i nesavjesnog postupanja državnih i javnih dužnosnika, izgleda da se ovim zakonom taj poredak neće mijenjati na bolje.

Poziv EU zastupnicama: Podržite osnivanje novog Etičkog tijela

15. RUJNA 2021.ANTIKORUPCIJADOBRA VLADAVINAEUROPSKA UNIJA

foto: UNSPLASH/Christian Lue/Cytonn Photography

Gong je pozvao hrvatske europarlamentarce i europarlamentarke da glasaju za osnivanje etičkog tijela Europske unije koje bi na vlastitu inicijativu pokretalo istrage o mogućim sukobima interesa ili “revolving door“ slučajevima  za povjerenike_ce, europarlamentarce_ke i ostalo EU osoblje.

Odlazak visokih dužnosnika EU na pozicije lobista velikih kompanija vrlo je slabo reguliran. Postojeća pravila o njihovom prelasku osmišljena su kako bi spriječila rasprodaja insajderskog znanja iz institucija EU-a financijski moćnim interesima, no praksa Europske komisije pokazuje kako su samo u 2019. godini od 363 zahtjeva bivših dužnosnika EU-a za preuzimanje sljedećeg posla odbačena samo 3 zahtjeva.

Nakon skandaloznih prelaska bivšeg predsjednika Komisije Manuela Barrosa u investicijsku banku Goldman Sachs i bivše povjerenice za digitalne poslove Neelie Kroes u Uber, Komisija je produžila razdoblja hlađenja. Nažalost to je i dalje nedovoljno da spriječi lobistička djelovanja bivših dužnosnika i sukobe interesa što narušava povjerenje europskih građana u EU institucije.

Rješenje je novo etičko tijelo?

Novo etičko tijelo EU-a, prema prijedlogu, moglo bi na vlastitu inicijativu pokrenuti istrage o mogućim sukobima interesa ili “revolving door“ slučajevima za povjerenike, europarlamentarke i ostalo osoblje.

Etičko tijelo EU-a pokretalo bi istrage na temelju informacija zaprimljenih od trećih strana, poput novinarki, organizacija civilnog društva, zviždačica ili europske ombudsmanice. Iako bi dužnost odlučivanja o sukobu interesa kandidata_kinja za povjerenike_ce prije saslušanja i dalje ostala u nadležnosti Odbora za pravna pitanja, predloženo etičko tijelo trebalo bi imati pristup administrativnim dokumentima kako bi pomoglo Odboru pri donošenju odluka.

Nažalost, ovo tijelo ne bi imalo mogućnost izricanja sankcija, no doprinijelo bi podizanju svijesti davanjem smjernica o etičkim pitanjima, odnosno imalo bi savjetodavnu ulogu sa sposobnošću davanja preporuka, uključujući i o sukobu interesa. Radilo bi u suradnji s nacionalnim tijelima i drugim nadležnim tijelima i agencijama EU-a, poput OLAF-a i EPPO-a.

Ideja o osnivanju nezavisnog etičkog tijela zajedničkog za sve institucije EU potekla je od nevladinih organizacija, a podržali su je svi vodeći kandidati i kandidatkinje za mjesto predsjednika Europske komisije uoči europskih izbora 2019., uključujući i aktualna Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Što može bolje – preporuke civilnog društva

Transparency International i partnerske organizacije ističu kako prostora za poboljšanje ima, primjerice u mogućnosti pokretanja postupaka i provođenju istrage o svim slučajevima sumnje na kršenja etičkih pravila, stvarnih i uočenih kršenja etičkih pravila, na temelju informacija koje je etičko tijelo steklo vlastitim praćenjem ili primio od trećih strana. Izuzetno je važno da etičko tijelo ima moć donošenja obvezujućih odluka u slučaju osoblja. Kada se radi o povjerenicima, ove bi se odluke mogle poništiti samo većinom glasova na kolegiju, a kad su uključene zastupnice u Europskom parlamentu odluke bi se mogu poništiti samo većinom glasova na plenarnoj sjednici. 

Smisao novog etičkog tijela bio bi zamijeniti sva druga etička tijela na razini EU odgovorna za osoblje, povjerenike-ce i članove-ce Europskog parlamenta. Ono bi bilo komplementarno s drugim nadzornim i izvršnim tijelima, poput Europskog ombudsmana i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), ali bi svi imali različite i zasebne mandate.  

Prijetnja da se amandmanima EPP-a etičko tijelo oslabi

Amandmani Europske pučke stranke smjeraju oslabiti etičko tijelo ograničavanjem njegovih istražnih ovlasti i odgađanjem njegove uloge pri provjeri sukoba interesa kandidata za funkciju povjerenika tako da bi tijelo moralo čekati odobrenje parlamentarnog odbora za pravne poslove, umjesto da automatski pristupi provjeri kandidata.

Upravo smo zato apelirali na eurozastupnice da podrže osnivanje tijela, no odbace predložene amandmane EPP-a s ciljem da etičko tijelo zaživi u punom kapacitetu jednog od glavnih EU antikorupcijskih tijela. Cjelovito pismo hrvatskim zastupnicima i zastupnicama pronađite u nastavku.Page 1 / 1Zoom 100%

Gong je korisnik operativne potpore – strukturne podrške europskim think-do-thanks u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Leave a Comment!