Perspektive i prijedlozi na Zakon o digitalnim uslugama

29. ožujka 2021.

Gong je izradio vlastite preporuke za Poglavlje III. Zakona o digitalnim uslugama te ih poslao predstavništvu komunikacijskog odjela aktualnog predsjedanja Europske unije u Portugalu. Gong smatra kako poslane perspektive i prijedlogi mogu biti korisni za daljnji razvoj javnih politika Europske unije.

Gong je komentirao članke 19, 21, 24, 26, 30, 33, 35 & 36 iz Poglavlja III. Zakona o digitalnim uslugama.
Sugestije su poslane nadležnima u portugalskom predsjedanju Europskom unijom.

Komentare u originalnom obliku pronađite ovdje.

Gong je korisnik operativne potpore - strukturne podrške europskim think-do-thanks u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

Perspektive i prijedlozi na Zakon o digitalnim uslugama 1

chevron-right