Pravo na pristup informacijama bez iznimki

01. ožujka 2021.

Povjerenik za informiranje je u raspravi o izmjenama Zakona o pravu na pristup informacijama na naslovnici službene stranice Ureda objavio reagiranje na članak Gonga „Koruptivni rizik: Državne tvrtke zaključavaju informacije“ u kojem smo, navodi, iznijele netočne tvrdnje.

Njegov je prijedlog, tvrdi, u skladu s Direktivom o otvorenim podacima iz koje je potrebno isključiti od obaveze rješavanja pojedinačnih zahtjeva za ponovnu uporabu trgovačka društva. Neistina je, kaže Povjerenik, da on ‘zaključava’ podatke, nego je to nužnost pravilnog preuzimanja Direktive. Međutim, to nije točno. Radi se o klasičnom prebacivanju odgovornosti za nepopularne odluke na Bruxelles. Direktiva o otvorenim podacima u preambuli (20) navodi, citiramo: “Politike država članica mogu nadilaziti minimalne standarde utvrđene u ovoj Direktivi, čime se dopušta šira ponovna uporaba”. Iz procedure donošenja Direktive u tijelima EU-a, osim toga, vidljivo je da je njezina intencija zapravo proširenje obveze objavljivanja otvorenih podataka na javna poduzeća koja prethodno nisu bila obuhvaćena. Zakon o pravu na pristup informacijama već uključuje javna poduzeća, a prenošenje Direktive ne zahtjeva uvođenje izuzetaka koje Povjerenik predlaže.

Nadalje, Povjerenik tvrdi kako su trgovačka društva i institucije s javnim ovlastima i dalje obavezne proaktivno objavljivati podatke za ponovnu uporabu, samo što više neće biti dužna rješavati pojedinačne zahtjeve. Istovremeno, iako obaveza postoji od 2015. godine, do sada nismo svjedočile velikoj proaktivnosti u otvaranju podataka trgovačkih društava. Podaci koji su se otvarali, poput godišnjih financijskih izvještaja koje Fina sada objavljuje u excel formatu slobodnom za preuzimanje, otvarali su se upravo temeljem pojedinačnih zahtjeva. 

Posljednji dio reagiranja Povjerenika gdje tvrdi da isključenje trgovačkih društava od postupanja po zahtjevima za ponovnu uporabu ne isključuje trgovačka društva od postupanja po pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama bit će predmet rasprave na konferenciji povodom Dana otvorenih podataka u petak, 5. ožujka.

Gong smatra nužnim definirati obavezu po kojoj su sva tijela javne vlasti dužna podatke na zahtjev dostaviti u otvorenom formatu i objavljivati ih i ažurirati redovno na stranicama Središnjeg portala otvorenih podataka. Ponavljamo prošlotjedni zahtjev: tražimo otvaranje svakog seta podataka za koji postoje najmanje tri međusobno nezavisna pojedinačna zahtjeva.


Pridružite se sa svojim prijedlozima i pitanjima putem platforme Slido kod #ODD21

chevron-right