Zaustavite nedemokratsko upravljanje Sveučilištem u Zagrebu

19. veljače 2021.

Potaknut aktualnom situacijom na Sveučilištu u Zagrebu, Gong poziva upravu Sveučilišta da promijeni nedemokratsku praksu i osigura transparentnost donošenja odluka Senata, najvažnijeg sveučilišnog tijela.

Gong je organizacija koja dugi niz godina u javnoj sferi promovira model sudioničke demokracije te pruža podršku građankama i građanima u procesima sudjelovanja u donošenju političkih odluka. Pritom nastojimo promicati kulturu deliberacije, dijaloga, otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti u javnoj sferi. Jedan od najvažnijih kriterija demokratskog procesa je postojanje deliberacije, otvorene i argumentirane rasprave među pripadnicima neke zajednice s ciljem iznalaženja najboljih rješenja i odluka. To je posebno važno za Sveučilište u Zagrebu koje bi trebalo biti uzor demokratskih procesa, transparentnosti i otvorenosti za druge javne institucije.

Sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu već duže vrijeme održavaju se bez mogućnosti adekvatne rasprave i sučeljavanja argumenata članica i članova Senata. Uprava Sveučilišta, na čelu s rektorom, organizira sjednice isključivo putem e-maila, čime je onemogućena bilo kakva smislena i funkcionalna razmjena informacija i argumenata. Sve to događa se u situaciji kada druga sveučilišta u Hrvatskoj, ali i brojne sastavnice zagrebačkog, već imaju razvijene dobre prakse održavanja sjednica u uvjetima pandemije, koje idu od održavanja sjednica uživo u dovoljno velikim prostorijama koje omogućavaju poštivanje epidemioloških mjera pa do korištenja različitih online alata koji osiguravaju održavanje sjednica u stvarnom vremenu. Navedeni primjeri pokazuju kako se u slučaju sjednica Senata zagrebačkog Sveučilišta ne radi o izostanku kvalitetnih alternativa, nego o nedemokratskom habitusu aktualnog rektora i njegovih suradnika.

Gong poziva aktualnu upravu Sveučilišta u Zagrebu da što prije prekine s postojećom nedemokratskom praksom. Apeliramo da se sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu organiziraju na način koji će omogućiti argumentirano iznošenje stavova njegovih članica i članova, a to je putem usmene i neposredne rasprave uživo ili preko odgovarajućih online platformi, čime će se osigurati transparentnost upravljačkih procesa na najvećem sveučilištu u Hrvatskoj.

chevron-right