Dostupno i kvalitetno obrazovanje i u uvjetima epidemije

06. rujna 2020.

Uoči početka nove školske godine, GOOD inicijativa upozorava kako je i u uvjetima epidemije nužno svima osigurati dostupno i kvalitetno obrazovanje.

Dugogodišnji nerješavani problemi obrazovnog sustava, dodatno su opterećeni zdravstvenim, ekonomskim i socijalnim rizicima koje donosi pandemija. Usto, Ministarstvo odugovlačenjem donošenja mjera nije osiguralo dovoljno vremena za pripremu nastave, a ni sredstva koja bi smanjila nejednake uvjete u školama i nastavi na daljinu, što će ostaviti dugoročne posljedice po učenice i učenike, upozorava GOOD inicijativa.

Modeli i preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja daju vrlo malo smjernica o prilagodbi sadržaja nastave. Izuzev epidemioloških uputa da se izvođenje nastave odvija bez miješanja učenika različitih razrednih odjela ili na daljinu Ministarstvo nije dalo dodatne smjernice za rad s darovitim učenicama i učenicima i onima s teškoćama u razvoju, kao i za izvođenje nastave učenja hrvatskog jezika za one koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik.

Imperativ je svakoj učenici, učeniku, učiteljici i učitelju osigurati pristup internetu i opremu za rad te hitno prilagoditi sadržaj nastave na daljinu za djecu inojezičare i djecu s teškoćama u razvoju.Također, nedostatak sustavnog i učinkovitog ulaganja u nastavnike kao nositelje odgojno-obrazovnog procesa, uz neujednačenu infrastrukturu i nedostatnu opremljenost škola, još jednom se pokazuju ključnim preprekama za ostvarivanje jednakog pristupa i kvalitete obrazovanja za sve učenike.

Situacija u kojoj se mijenja organizacija rada u školama ujedno je i prilika za  promjene u cijelom odgojno-obrazovnom sustavu, pa tako i sustavno i kvalitetno uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja te Cjelovitu kurikularnu reformu.

I za kraj, GOOD inicijativa svim učenicima i učenicama i odgojno obrazovnim radnicama i radnicima želi uspješan početak nove školske godine za koju se nadamo da će unatoč svemu otvoriti nove prilike za učenje, a od odgojno obrazovnih vlasti traži cjelovite promjene u odgojno-obrazovnom sustavu, jer Hrvatska zaslužuje bolje.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Gong je korisnik operativne potpore - strukturne podrške europskim think-do-thanks u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

Dostupno i kvalitetno obrazovanje i u uvjetima epidemije 1Dostupno i kvalitetno obrazovanje i u uvjetima epidemije 2

chevron-right