Novi saziv Hrvatskog sabora mora bolje

22. srpnja 2020.

Uoči konstituiranja novog, X. saziva Hrvatskog sabora, Gong objavljuje rezultate anonimnog upitnika na koji je, uoči raspuštanja, odgovorilo 23 zastupnica i zastupnika prethodnog saziva.

Upitnik je bio podijeljen na pitanja u pet tematskih područja: zakonodavna funkcija, parlamentarni nadzor, predstavnička funkcija, proračun Sabora i podrška u radu te transparentnost i odgovornost.

Prema analiziranim odgovorima, ispitani u svim područjima rada Sabora vide prostor za poboljšanja.

Zakonodavnu funkciju Sabora potrebno je unaprijediti podizanjem učinkovitosti radnih tijela te većim uključivanjem građanki i građana i uvođenjem novih mehanizama sudjelovanja. Čak 70% ispitanih smatra da javnost nije adekvatno uključena u zakonodavni proces. Predstavnička funkcija Sabora dodatno je dezavuirana nemogućnošću održavanja redovite komunikacije s građanima. Manje od polovine ispitanih ima redovne termine za susrete s građanima, dok se ostali oslanjaju na vlastite stranice i profile na društvenim mrežama. Službene saborske email adrese zastupnika nisu objavljene, a Sabor je među sve malobrojnijim institucijama bez profila na društvenim mrežama.

Transparentnost Sabora također je ocijenjena prosječnom. Zastupnice i zastupnici na svojim bi saborskim profilima željeli imati više informacija o svojim saborskim aktivnostima. Preko 80% ispitanih smatra da bi Sabor na svojim stranicama trebao objavljivati sve rashode u realnom vremenu.

Nadzorna funkcija Sabora nad izvršnom vlašću, pravosuđem i institucijama u velikoj je mjeri zapuštena s osobitim naglaskom na državni proračun. Više od polovice ispitanih zastupnica i zastupnika smatra Sabor pasivnim tijelom koje nema adekvatan nadzor u  planiranju i nadzoru trošenja proračunskih sredstava. Pored toga, Sabor ne uživa adekvatan stupanj parlamentarne autonomije kako bi samostalno kreirao svoj proračun i osigurao sredstva potrebna za rad zastupnica i razvoj stručnih službi. Time je ograničena i kvaliteta stručne podrške radu zastupnika.

Među ispitanicima je bilo 74% zastupnika i 26 % zastupnica, od čega  21,7% iz vladajuće koalicije, 60,9% iz opozicije te po 8,7% nezavisnih zastupnica i zastupnica nacionalnih manjina. Analizirani odgovori ne predstavljaju statistički reprezentativan uzorak, ali pokazuju trendove koji se mogu koristiti za poboljšanje djelovanja Hrvatskog sabora u novom sazivu.

Gong se nada da će izabrane zastupnice i novoizabrano rukovodstvo poboljšati kvalitetu rada Hrvatskog sabora kako bi parlament bio što transparentniji i odgovorniji prema građankama, na čemu je Gong spreman i nadalje konstruktivno surađivati. Zato smo osmislile preporuke temeljene na rezultatima analize i dosadašnjoj suradnji Gonga sa Saborom.

Cjelovite rezultate analize upitnika i preporuke Gonga pronađite OVDJE.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Novi saziv Hrvatskog sabora mora bolje 1

chevron-right