Gong DIP-u: Morate informirati i educirati građane_ke

10. srpnja 2020.

Budući da smo i nakon izbornog dana nastavile primati pritužbe građana_ki koji nisu mogli_e ostvariti svoje biračko pravo, Gong se dopisom obratio Državnom izbornom povjerenstvu ukazujući na problematične situacije na koje su građani nailazili prilikom pokušaja da glasaju. Apelirali smo da poduzmu sve adekvatne mjere kako bi prevenirali situacije u kojima je biračima_icama onemogućeno prakticiranje njihovog prava.

Prenosimo naš dopis DIP-u u cijelosti:

Građanke i građani koji su se prijavili za glasanje van mjesta prebivališta žalili su se na tešku dostupnost posebnih biračkih mjesta te nedovoljno prethodno informiranje o tome gdje se nalaze ta, često udaljena i teško dostupna biračka mjesta. Riječ je o osobama koje su se prijavile za glasanje na otoku, a zatim su bile upućivane na kopno, što je izuzetno zakompliciralo njihovu želju da ostvare svoje biračko pravo uzevši u obzir raspored, frekventnost i cijenu brodskih linija.

Posebna biračka mjesta, koja su određena nakon isteka roka za glasanje izvan mjesta prebivališta, unijela su pomutnju velikom broju građana_ki. Osim malog broja posebnih biračkih mjesta zbog čega su nastajale goleme gužve (primjer biračkog mjesta u školi u zagrebačkoj Križanićevoj), glasači_ce van mjesta svojih prebivališta nisu pravovremeno informirani o promjeni lokacije. Osim toga, nakon predaje zahtjeva za promjenom mjesta glasanja, neke građanke dobile su informacije na mail, neke u pretinac pošte e-Građanina, a neke ništa od navedenog. Dodatnu konfuziju je unijelo to što su neki građani pretraživali Registar birača putem adrese, a drugi putem OIB-a. Ukoliko je riječ o osobama koje glasuju van mjesta prebivališta, rezultati pretrage su oprečni. Smatramo kako je obaveza i dužnost DIP-a putem medija informirati o biračkim mjestima, kao i provesti sustavniju edukacije biračkih odbora budući da nerijetko članovi_ce istih ne reagiraju adekvatno i sukladno propisima.

Iz najbolje namjere, kako bismo u budućnosti izbjegle slične scenarije, apeliramo na DIP da prilikom organiziranja idućih izbora posebno pažljivo pristupi oformljavanju posebnih biračkih mjesta te o tome pravovremeno informira birače_ice koji će tamo glasati. Također, nužno je osmisliti i poštivati proceduru kojom građanima javlja izmjene podataka na komunikacijsku platformu koju poznaju i redovitije koriste.

Ponavljamo kako je svaka situacija u demokraciji u kojoj građani_ke ne mogu konzumirati svoja temeljna prava izrazito opasna i porazna za društvo u kojem žive.

Zato je izuzetno važno da DIP sustavno i proaktivno informira i educira građane, ne samo za vrijeme kampanje.

chevron-right