Zahtijevamo (jer zaslužujemo) bolje sve

01. srpnja 2020.

Izbori su prilika za novi početak, za izgradnju boljeg sustava i društva, stoga Gong od svih političkih stranaka i buduće nove Vlade zahtijeva tri stvari:

1. Stvarnu borbu protiv političke korupcije

Tražimo transparentnu izvršnu i zakonodavnu vlast, transparentan rad pravosuđa te jačanje nezavisnih institucija kao što je Povjerenstvo za sukob interesa. Također, zahtijevamo podršku snažnom civilnom društvu i medijima kako bi mogli nadzirati političare_ke i čuvati demokraciju. Tražimo otvaranje svih bitnih podataka tijela javnih vlasti građankama.

2. Uvođenje građanskog odgoja kao obaveznog predmeta u školama  

Tražimo da se Građanski odgoj i obrazovanje uvede kao obavezni nastavni predmet u sve osnovne i srednje škole. Građanski odgoj i obrazovanje nužan je kako bi građani mogli kompetentno participirati u demokratskim procesima, uključivati se u donošenje odluka, a time i u izgradnju boljih institucija i pravednijeg, solidarnijeg društva. Važno je osposobiti nastavni kadar za poučavanje ovih tema te zbog toga treba uvesti interdisciplinarne sadržaje na fakultete i osigurati programe stručnog usavršavanja, kako bi budući nastavnice i nastavnici bili obučeni za provođenje nastave GOO-a. GOOD inicijativa, čiji je Gong član, uputila je već zahtjeve kojima se traži dostupno i kvalitetno obrazovanje za sve.

3. Reformu izbornog i referendumskog zakonodavstva 

Tražimo usklađivanje izbornih jedinica jer je, s obzirom da je za jedan mandat u jednoj izbornoj jedinici potrebno osvojiti više glasova nego u drugoj izbornoj jedinici, trenutno ugrožena jednakost biračkog prava. Zahtijevamo povećanje broja preferencijskih glasova na tri uz istovremeno spuštanje praga za važenje preferencijskih glasova na 5% kako bi povećali utjecaj biračkih preferencija. Tražimo bolje regulirane referendume uz određivanje tema o kojima se ne može odlučivati, uz provjeru ustavnosti pitanja u ranoj fazi i lakše pokretanje državnog referenduma. Izbori nisu isključivo pravničko pitanje pa tražimo mješoviti status DIP-a, s predstavnicima različitih struka, uvođenje dopisnog i raspravu za uvođenje elektronskog glasanja. 

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Gong je korisnik operativne potpore - strukturne podrške europskim think-do-thanks u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

Zahtijevamo (jer zaslužujemo) bolje sve 1Zahtijevamo (jer zaslužujemo) bolje sve 2

chevron-right