Riješi kviz o (potencijalnoj) zloupotrebi javnih resursa

24. lipnja 2020.

Pod pritiskom stranke koja ga je predložila na poziciju ravnatelja škole, ravnatelj organizira susret učenika i profesora s izbornim kandidatima te stranke u prostorijama škole kako bi se isti predstavili učenicima prije izbora. Riješi kviz o (potencijalnoj, naravno) zloupotrebi javnih resursa u svrhe predizbornih kampanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je li Vam kviz bio težak?

Mislimo da su odgovori koje mi smatramo točnima bili prilično očiti.

Naime, gotovo svaku predizbornu kampanju u Hrvatskoj prate događaji kojima je cilj ostvariti prednost pred suparničkim opcijama. Nema veće prednosti od one koja je stečena nepravedno. A jedan je od najsigurnijih načina za ostvarivanje nepravedne prednosti je upotrijebiti ono čime mnogi koji su na vlasti vole raspolagati - javne resurse.

Što su to javni resursi i kako ih zakon razumije?

Za potrebe hrvatskog zakonodavstva, javni resursi koje je moguće zloupotrebljavati su ograničeni na financijske resurse, a oni koji ih mogu zloupotrebljavati na javne dužnosnike. Hrvatsko zakonodavstvo tako uopće ne prepoznaje činjenicu da političari_ke u kampanji mogu koristiti i “ljudske, financijske materijalne, u naravi (iz socijalnih programa) i ostale nematerijalne resurse koje u izborima uživaju nositelji funkcija i državni službenici, a koji proizlaze iz njihove kontrole  službenika u javnom sektoru, financija i davanja (uključivo i javne medije), pristup javnim prostorijama i resursima u formi prestiža ili prisutnosti u javnosti koja proizlazi od njihove pozicije”, kao što zlouporabu definira Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo Vijeća Europe.

Događaji na koje se ovdje referiramo ne predstavljaju tako kršenje važećeg zakona. No, ti ih ne čini manje problematičnima. Naime, u svakome od njih postoji element prekoračivanja uloge sudionika u izborima - stranaka, lista i kandidata_kinja - i ulaženje u teren ovlaštenih donositelja odluka - javnih dužnosnika_ca.

Drugim riječima, kada ste već gradonačelnica, a kandidirate se na izborima, bilo bi poželjno ne koristiti svoju gradonačelničku dužnost za ostvarivanje izborne prednosti. No, zakonski mehanizmi koji bi vas u tome mogli spriječiti zaista su slabi i ograničeni.

Upravo nas zbog toga ne treba čuditi postupanje političarki i političara kada otvaraju ceste, fotografiraju se s djecom i sitnim socijalnim davanjima kupuju naklonost građana_ki uoči izbora – sve to im “može biti”, jednom kad su izborima stekli ovlasti za donošenje takvih odluka.

Iako nije sve moguće, a niti poželjno regulirati zakonima, eventualne bi zakonske izmjene trebale podržavati razvoj političke kulture kojoj je neprihvatljiva zloupotreba javnih resursa u predizborne svrhe, vodeći pritom računa da se time ne otežava vođenje niti jednog legitimnog elementa predizbornih kampanja.

Kviz je samo uvod, USKORO stiže naša analiza s preporukama, stay tuned!

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Gong je korisnik operativne potpore - strukturne podrške europskim think-do-thanks u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

chevron-right