Pogledaj ključne datume parlamentarnih izbora

2. lipnja stupa na snagu odluka Predsjednika RH o raspisivanju izbora za zastupnike_ce 10. saziva Hrvatskog sabora.

Pogledaj ključne datume za biračice i birače te kandidatkinje i kandidate.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

 

Gong je korisnik operativne potpore – strukturne podrške europskim think-do-thanks u cjelini “Demokratska i građanska participacija” u sklopu programa Europa za građane.

Leave a Comment!