Ima stranica, nema tona: niska razina otvorenosti

31. prosinca 2019.

Istraživanje Indeks DUH 2 su proveli su studentice i studenti kolegija Posebne javne politike na FPZG u zimskom semestru ak. god. 2018./19. Uskoro ćete moći saznati nešto više o njihovim iskustvima, a dotad pročitajte o tome što su (a što nisu) doznali.

Za potrebe ove, druge iteracije istraživanja Indeks dobrog upravljanja u Hrvatskoj, zadržano je razumijevanje dobrog upravljanja kao poštenog i kompetentnog obavljanja javnoga posla. Unutar te, razmjerno široke definicije, korištena su 143 indikatora podijeljena u osam dimenzija dobrog upravljanja koje smatramo relevantnima za aktualni hrvatski politički i društveni trenutak. Tih je osam dimenzija operacionalizirano kroz ukupno 143 pokazatelja - 107 bodovanih i 36 interpretativnih. Uzorak ovog kruga istraživanja činila su 22 tijela javne vlasti na nacionalnoj razini – Vlada RH, njenih 20 ministarstava te Hrvatski sabor, a izvori podataka bili su službene internetske stranice te odgovori na poslane upitnike, uz validaciju nekih odgovora kod nadležnih tijela (Povjerenik za informiranje). Istraživanje je provedeno u razdoblju od studenog 2018. do ožujka 2019. godine, a podaci su se odnosili na rad tijela tijekom 2017. godine. Kao istraživački tim na prikupljanju podataka radili su studentice i studenti Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu koji su upisali kolegij Posebne javne politike.

Rezultati ostvareni ovom rundom istraživanja imaju ozbiljan problem u mogućnostima smislene interpretacije, budući da je odaziv istraživanih tijela na pozive da ispune upitnike bio izuzetno nizak. Unatoč opetovanim nastojanjima istraživačkog tima da upitnici budu isporučeni, upitnike su do isteka cjelokupnog razdoblja prikupljanja podataka dostavila samo četiri ministarstva – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo turizma i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Zbog ovog izostanka odaziva, kvantitativno izraženi rezultati istraživanih institucija su pod-informativni u  gotovo svim dimenzijama istraživanja. Zbog toga ovaj izvještaj ne operira međusobnim usporedbama ministarstava, budući da je ona bez podataka nemoguća.

Raspon ostvarenih bodova između najlošije i najbolje dimenzije varira između 5% u dimenziji Upravljanje sukobom interesa i 78% u dimenziji Informiranje javnosti i osiguranje pristupa informacijama. Između njih nalaze se razmjerno zadovoljavajuće dimenzije koje se odnose na rad Hrvatskog Sabora (Otvorenost Hrvatskog sabora s 59% i Parlamentarni nadzor s 55%), slabo bodovane dimenzije koje se odnose na procese upravljanja u formulaciji, implementaciji i evaluaciji javnih politika (Spremnost za procjenu učinka propisa 19%, Praćenje provedbe i izvještavanje o politikama 18%) te dimenzije koje se odnose na Uključivanje javnosti u političko odlučivanje (30%) te proračunsku transparentnost i upravljanje (41%). No, potrebno je imati na umu da je cjelokupna navedena varijacija izravni artefakt izostanka podataka.

Smatramo kako je opravdano govoriti o niskoj otvorenosti istraživanih tijela javne vlasti iskazanoj opetovanim odgađanjem, a efektivno odbijanjem sudjelovanja u istraživanju neispunjavanjem upitnika.

Cijeli izvještaj u .pdf formatu možete preuzeti OVDJE.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Ima stranica, nema tona: niska razina otvorenosti 1

chevron-right