Gongove preporuke za unaprjeđenje izbora i referenduma

24. prosinca 2019.
Gongove preporuke za unaprjeđenje izbora i referenduma 1

U godini na isteku još smo jednom svjedočili političkoj neodgovornosti vladajućih da pokrene reformu izbornog i referendumskog zakonodavstva. U izbornoj godini pred nama čekaju nas neuređene izborne jedinice, manjkavo regulirani referendumi i glasanje papirom.  

U listopadu 2019. godine deveti saziv Hrvatskog sabora ušao je u zadnju godinu svog mandata, što znači da je tada počeo moratorij na izmjene izbornog zakonodavstva kojega preporuča Venecijanska komisija nas manje od godinu dana dijeli od idućih parlamentarnih izbora. Gong stoga konstatira da je i aktualni 9. saziv parlamenta propustio pokrenuti provedbu sveobuhvatne i sustavne reforme izbornog, a uz to vezanog i referendumskog zakonodavstva.

Ovakva situacija tim više zabrinjava jer u posljednjih nekoliko godina svjedočimo dodatnoj eroziji ionako niskih razina povjerenja građana u političke institucije i političare, sve nižim razinama sudjelovanja građana na izborima te, što posebice zabrinjava, jačanju autoritarnih stavova kod jednog dijela građana, što nas, ukupno gledajući, navodi na zaključak o ozbiljnoj krizi, a neki bi rekli i dekonsolidaciji demokracije u Hrvatskoj.

Kao odgovor na takvo stanje Gong želi potaknuti ozbiljnu i sustavu raspravu, dajući preporuke usmjerene na nekoliko područja:

1. Pravednije izborne jedinice

Gong zagovara uvođenje šest izbornih jedinica pri čemu broj zastupnika koji će se birati u pojedinoj jedinici može varirati ovisno o broju stanovnika sukladno popisu stanovništva.

2. Veći utjecaj preferencijalnog glasanja

Zadržavanje zatvorenih neblokiranih lista uz povećanje broja preferencijskih glasova na tri (unutar jedne liste) i spuštanje praga za važenje preferencijskih glasova na 5%.

3. Bolje regulirani referendumi

Propisana područja i pitanja koja ne mogu biti predmetom odlučivanja na referendumu, te lakše pokretanje državnog referenduma i dulji rok prikupljanja potpisa. 

4. Mješovit sastav Državnog izbornog povjerenstva

DIP u čijem su sastavu uz pravnike osobe iz drugih relevantnih struka (politologija, sociologija, ekonomija, informatika itd.) koje mogu pružiti dobru podlogu za razumijevanje izbornog procesa.

5. Elektroničko glasanje

Uvođenje nakon provođenja sustavne i kvalitetne pripreme tijekom koje bi se otklonile sve moguće nejasnoće i strahovi vezani uz implementaciju elektroničkog internetskog glasanja.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Gongove preporuke za unaprjeđenje izbora i referenduma 2Gongove preporuke za unaprjeđenje izbora i referenduma 3

chevron-right