Europska dimenzija u obrazovanju

23. prosinca 2019.

Tko je najodgovorniji za implementaciju koncepta europske dimenzije u obrazovanju? Što kažu istraživanja – Kakvi su stavovi mladih o Europskoj uniji? Odgaja li škola Europljane/ke?"

Prve naznake europske dimenzije u obrazovanju možemo pronaći u Europskoj kulturnoj konvenciji iz 1953. Radi se o konvenciji vijeća Europe koja nalaže da će zemlje potpisnice (Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Nizozemska, Belgija, Danska, Švedska, Irska, Luksemburg) poduzeti odgovarajuće mjere za očuvanje i razvitak svojeg doprinosa zajedničkoj kulturnoj baštini Europe – poticat će se na obostrano izučavanje jezika i povijesti zemalja potpisnica te će se one međusobno savjetovati o unaprijeđenu kulturnih aktivnosti od europskog interesa.

Europska dimenzija u obrazovanju tema je kojom su se tvorci europskih obrazovnih politika intenzivnije počeli baviti 70-ih godina prošlog stoljeća. Jedan od ciljeva bio je sadržaj poučavanja mijenjati na način da on bude usmjeren na Europu i pripadnost Europi. U nadolazećim godinama brojne su nove teme (mobilnosti, obrazovanje djece radnika migranata, stipendije, suradnja među školama i visokoškolskim ustanovama, strukovno obrazovanje, osposobljavanje, cjeloživotno učenje) pronašle mjesto u odredbama Europske unije. Uglavnom, radi se o dokumentima koji nisu pravno obvezujući, ali imaju svoju ulogu u oblikovanju obrazovne politike EU.

U tablici niže prikazani su pokazatelji europske dimenzije u obrazovanju; temeljni sadržaji te mehanizmi/procesi implementacije istih.

Europska dimenzija u obrazovanju 1

Ledić, J., Miočić, I., i Turk, M. (2016). Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi. Rijeka: FFRI, 30. str

Interes za europsku dimenziju u obrazovanju u hrvatskim znanstveno-istraživačkim krugovima zamjećuje se u posljednja dva desetljeća, a posebice nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, no u kojoj je mjeri ova dimenzija stvarno implementirana u hrvatski odgojno-obrazovni sustav razgovarali smo s Ivanom Miočić (Asistentica pri Odsjeku za pedagogiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci), Antom Babačićem (nastavnik Sociologije, Upravna škola Zagreb), Ivanom Zelenikom (nastavnica Politike i gospodarstva, Etike i Građanskog odgoja i obrazovanja, Škola za cestovni promet, Zagreb), Oljom Brajčić (nastavnica Geografije, X. gimnazija, Zagreb) te Stojankom Lesički (knjižničarka, OS Sveti Petar Orehovec).

Europska dimenzija u obrazovanju 2

Ivana Miočić izložila je rezultate istraživanja  koji  pokazuju da profesori geografije u  procesu implementacije sadržaja europske dimenzije u obrazovanju prepoznaju različite izazove; nezainteresiranost učenika, zastarjeli udžbenici, nedostatak financija, vremena, organizacijsko-materijalnih uvjeta… S ovakvim i sličnim izazovima suočavaju se i gore spomenute nastavnice i nastavnici koji smatraju da je implementacija europske dimenzije u odgojno-obrazovni sustav u Hrvatskoj u najvećoj mjeri prepuštena partikularnim nastavnicima te njihovoj motivaciji i osobnom angažmanu.

Svi sudionici panela, nastavnica osnovne, ali i nastavnici srednjih škola prepoznaju Erasmus+ programe kao odličnu priliku za promicanje znanja o Europi. To je prilika, kažu, da osim stranog jezika, upoznaju nova mjesta, druge običaje ali i internaliziraju ono što nazivamo europskim vrijednostima.

Iako uglavnom iskazuju pozitivnu opću sliku o Europskoj uniji, većina ispitanika/ica istraživanja koje je prezentirala Ivana Miočić  (Ledić, Miočić i Turk, 2016) priznaje da teme povezane uz europskom dimenzijom u obrazovanju teško pronalaze svoje mjesto u njihovom radu, stoga uvijek i nanovo treba hvaliti one nastavnike koji prepoznaju važnost europske dimenzije u obrazovanju i samoinicijativno za nju pronalaze vrijeme u sklopu nastavnih predmeta koje predaju ili nenastavnih aktivnosti koje organiziraju.

Provedbu događaja financijski je podržala Europska unija u okviru programa Europa za građane.

  Europska dimenzija u obrazovanju 3Europska dimenzija u obrazovanju 4

chevron-right