Cijeli Gradski odbor HDZ-a BiH Banja Luke u biračkim odborima

19. prosinca 2019.

Gongu građanke i građani dojavljuju primjere iz kojih je vidljivo ne samo da su članovi biračkih odbora bliski stranci na vlasti, nego su članovi HDZ-a BiH imenovani u biračke odbore, čime se direktno krši Zakon prema kojem članovi biračkog odbora ne smiju biti članovi stranaka.

Tako je primjerice u Banja Luci gdje je cijeli Gradski odbor HDZ BiH imenovan u biračke odbore: predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH Davor Pranjić, dopredsjednik Mario Papić, tajnica Ivana Lukenda i rizničar Kristijan Nikolić.

Sporan je i slučaj Sarajeva gdje je desetak članova HDZ-a BiH imenovano u biračke odobre, tako je primjerice, Maja Gagović predsjednica biračkog odbora ujedno i članica Županijskog odbora HDZ-a BiH, a zamjenik predsjednika odbora Dalibor Kocić član općinske organizacije HDZ-a BiH Novi Grad.

Pozivamo Državno izborno povjerenstvo (DIP) da hitno reagira, a građane/ke da mu prijave ukoliko primijete da su članovi stranaka u biračkim odborima. Sastav biračkih odbora u Hrvatskoj i inozemstvu možete vidjeti na ovom linku: https://www.izbori.hr/pre2019/birodb/1/

Biračke odbore u Hrvatskoj imenuju općinska i gradska izborna povjerenstva, a one u inozemstvu, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, Državno izborno povjerenstvo (DIP).

Gong je godinama upozoravao da su formalno nestranački birački odbori kakve predviđa Zakon o izboru predsjednika, u praksi često popunjavani članovima bliskim vlastima. Smatramo da bi bolje bilo kada bi stranke odnosno kandidati za Predsjednika imali mogućnost imenovati svoje predstavnike/ce, jer bi se tako bolje uspostavila međusobna kontrola, kao što se uostalom i radi na parlamentarnim izborima. 

chevron-right