Provodi li se europsko građansko obrazovanje?

06. prosinca 2019.

Rasprava o važnosti građanskog obrazovanja, koje će uključivati europsku i globalnu dimenziju i poticati djelovanje, okupila je mlade i one koji rade s mladima na višetjednoj konferenciji u Strasbourgu.

Mladi i oni koji rade s mladima, njihovi učitelji/ice i youthworkeri/ice okupili su se od 18. do 21. studenog 2019. u Strasbourgu kako bi pričali o različitim izazovima vezanim uz provedbu građanskog obrazovanja u zemljama Vijeća Europe i šire.

Građansko obrazovanje je vrlo važno, ali ne dobiva dovoljnu pozornost

Građansko obrazovanje je vrlo važno za pripremu za život u demokratskom društvu, složili su se svi okupljeni. Ono mora uključivati građansko sudjelovanje za zaštitu ljudskih prava i rješavanje društvenih problema te za solidarnost. Naglasak okupljanja je bio na važnosti globalne i europske dimenzije u građanskom obrazovanju koju je potrebno povezati s lokalnom i osigurati mladima prilike da uoče njihovu povezanost i međuovisnost.

Primjeri dobrih praksi iz Hrvatske

Delegacija iz Hrvatske je osim predstavnica organizacija civilnog društva (Gonga, PaRitera i Foruma za slobodu odgoja) uključila i predstavnice Ministarstva obrazovanja, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i Grada Rijeke koji je započeo sa sustavnom podrškom uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja kao izvan-nastavne aktivnosti te različitih udruga među kojima je više članica GOOD inicijative. Gong se zajedno s drugim članicama GOOD inicijative uključio u podršku uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja kroz sudjelovanje u stručnom usavršavanju nastavnika.

Provodi li se europsko građansko obrazovanje? 1

Više o riječkom modelu građanskog obrazovanje možete saznati na web stranici, a na istim web stranicama možete pronaći i objavljene udžbenike za učenike.

Ovaj model se školske godine 2018./19. proširio na Sisak, Osijek i Istarsku županiju koje su ga prilagodile lokalnom kontekstu, a u tijeku je širenje na Primorsko-goransku i Krapinsko-zagorsku županiju.

Na predstavljanju primjera dobrih praksi Gong je predstavio projekt Društveno korisnog učenja kroz koji studenti rade s mladima, obrazovne programe za mlade u području građanske, medijske i digitalne pismenosti uključujući i Detect projekt financiran kroz Erasmus + program Europske unije te Edukaciju za građansku pismenost učitelja koja uz građansku i medijsku pismenost uključuje i EU dimenziju.

Više o obrazovnim programima Gonga možete pročitati na edukatalogu Gonga https://edu.gong.hr/, gdje se nalazi baza znanja, Gongovi obrazovni materijale i publikacije.

Provodi li se europsko građansko obrazovanje? 2

Mladi za mlade – vršnjački edukatori i društveno-korisno učenje

Za uspješno građansko obrazovanje koje bi motiviralo i na društveno djelovanje mladi trebaju biti glavni akter i to ne samo kako bi im se osigurale prilike za vlastito učenje, nego i za širenje kompetencija među vršnjacima. Međutim, za to im treba osigurati adekvatnu potporu i alate.

Gong u suradnji s Fakultetom političkih znanosti provodi projekt društveno korisnog učenja kroz koji studenti dobivaju priliku primijeniti teorijsko znanje koje dobivaju na fakultetu s djelovanjem u zajednici i to kroz različite tipove aktivnosti: primijenjena istraživanja transparentnosti središnjih tijela državne uprave, istraživačko novinarstvo, ali i kroz osmišljanje i provedbu obrazovnih aktivnosti za druge mlade – svoje kolege i srednjoškolske učenice i učenike. Učenici/e su pokazali da su jako zadovoljni kad studenti/ice za njih organiziraju obrazovni program, a korisnost iskustva naglašavaju i studenti koji razvijaju vlastite kompetencije dok istovremeno rade društveno korisne aktivnosti.

Provodi li se europsko građansko obrazovanje? 3Provodi li se europsko građansko obrazovanje? 4

Provodi li se europsko građansko obrazovanje? 5

chevron-right