Technology for Transparency and Citizen Participation

17. rujna 2019.

Ovom konferencijom žlimo okupiti aktiviste, ekspertkinje u području novih tehnologija i donositelje odluka, novinarke te mlade entuzijaste za tehnologije te otvoriti važna pitanja o tome kako tehnologija može pomoći u većoj transparetnosti institucija i uključivanju građanki i građana, kao i izazovima koji stoje na tom putu.

Gong sve zainteresirane građanke i građane poziva na međunarodnu konferenciju: „Technology for Transparency and Citizen Participation", koja će se održati u petak, 27. rujna 2019., s početkom u 9.30 sati u Impact HUB-u (Vlaška 70E) u Zagrebu.

Gong organizira događaj posvećen diskusiji o utjecaju novih tehnologija na demokraciju i građansku participaciju u političkim procesima. U sklopu događanja, nakon pozdravnih riječi i predstavljanja rezultata istraživanja i publikacije „50 Questions from You to the EU“, u kojoj se mogu pronaći odgovori institucija na pitanja građana i građanki, bit će dodijeljena nagrada za najbolje ideje za digitalna rješenja koja povećavaju participaciju građana u političkim procesima.

Nakon toga slijedi panel „Technology for Transparency and Citizen Participation“ na kojoj će aktivisti i stručnjakinje u području digitalnih tehnologija diskutirati o otvorenim podacima, pravu na pristup informacijama, tehnologijama za uključivanje građana_ki u proces odlučivanja o politikama i drugim temama. Uvodna izlagačica je Helen Darbishire (AccessInfo Europe), jedna od najistaknutijih aktivistkinja u području prava na pristup informacijama. Konferencija će se odvijati na engleskom jeziku.

Nakon ručka na rasporedu je ekspertni forum otvoren za javnost na kojemu će stručnjakinje iz međunarodnih organizacija raditi zajedno na donošenju preporuka za poboljšanje transparentnosti institucija i procesa donošenja odluka te aktivnijim uključivanjem građana i građanki u političke procese. Paralelno će se raditi i besplatna radionica za mlade „Digitalna demokracija [Više od klika i lajka]“. Radionica za mlade jedini je dio događaja koji će se odvijati na hrvatskom jeziku. Za sudjelovanje se potrebno ranije javiti na lucija[at]gong.hr

Događaj je dio projekta YOU4EU – Citizen participation 2.0, sufinanciranog u okviru programa Europa za građane Europske Unije.

// PROGRAM //

9:00 – 09:30 Registracija i dolazak sudionika

09:30 – 10:30Uvod, prezentacija YOU4EU publikacije i ceremonija dodjele nagrada za najbolja rješenja za povećanje participacije građana_ki u političkim procesima.

Pozdravni govor:  Gong (5 minutes) – Jelena Berković, izvršna direktorica Gonga

Kratka prezentacija projekta i publikacije „50 Questions from YOU to EU“ – Beogradska otvorena škola

Ceremonija dodjele nagrada i prezentacija finalista

10:30 – 10:45 – Pauza za kavu

10:45 – 12:15 – Debata:  Kako tehnologija može poboljšati demokratske procese i sudjelovanje građana u digitalnom dobu?

Moderira: Jelena Berković (Gong)

Uvodni govor -  Helen Darbishire, AccessInfo Europe

Govornici: Helen Darbishire (AccessInfoEurope), Bojan Perkov (SHARE Foundation), CIECODE (Španjolska) i drugi sudionici;

12:15 – 13:30 RUČAK

13:30 – 15:00 Ekspertni forum - Preporuke za promjene politika za povećanje transparentnosti, komunikacije s donositeljima odluka i sudjelovanja građana i građanki u javnom prostoru korištenjem digitalnih alata

Moderira: Andrea Kovač (Gong);

Sudjeluju stručnjakinje i stručnjaci iz organizacija: Beogradska otvorena škola (Srbija), Gong (Hrvatska), Access Info Europe (Španjolska), PiNA (Slovenija), Institut Alternativa (Crna Gora).

13:30 – 15:00 – Digitalna demokracija [Više od klika i lajka] – besplatna radionica za mlade na hrvatskom jeziku

Technology for Transparency and Citizen Participation 1Technology for Transparency and Citizen Participation 2

chevron-right