Prioriteti civilnog društva za predsjedanje Hrvatske EU-om

24. srpnja 2019.

Forum 2020, neformalna platforma organizacija civilnog društva okupljena povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine, objavila je prioritete predsjedanja iz perspektive civilnog društva.

Prioriteti su definirani kroz višemjesečni proces konzultacija koje su se provodile diljem Hrvatske u suradnji s organizacijama civilnog društva i svim zainteresiranim građanima i građankama. U konzultacijama koje su se održavale uživo i online sudjelovali su građani_ke, organizacije civilnog društva i zainteresirani pripadnici_e akademske zajednice.

Kroz proces javnih konzultacija definirana su četiri tematska prioriteta za koja smatramo da bi ih Vlada Republike Hrvatske trebala uvrstiti na dnevni red prilikom predsjedanja:

  • Demokratska Europa slobodnih i odgovornih ljudi. Europa vladavine prava i ljudskih prava. Europa  slobodnog, nezavisnog i kritičnog civilnog društva, nezavisnih institucija i nezavisnih medija.

  • Europska unija koja i dalje ima potencijal širenja. Europa koja stabilizira zapadni Balkan.

  • Europa koja je predana ciljevima održivog razvoja unutar i izvan svojih granica.

  • Europska unija kao globalni akter izgradnje mira.

„Svjesni smo da je predsjedanje veliki izazov i prilika za čitavu zemlju. Posebnu priliku vidimo u mogućnosti jačanja ugleda RH i mijenjanja njenog imidža kao zemlje članice koja ima veoma malen koalicijski potencijal za suradnju s drugim članicama EU. Da bismo to učinili, vjerujemo da su potrebni zajednički napori, kako vladinih tijela, tako i organizacija civilnog društva. Zbog toga ove prioritete vidimo kao priliku zajedničkog rada na oblikovanju javnih politika Europske unije.

Naši prioriteti polaze iz trenutnih potreba EU da redefinira i ojača svoje javne politike u smjeru odgovora na realne potrebe građana_ki EU. Ujedno, prioriteti su i jasan odraz onoga što vidimo kao zajednički interes i EU i RH kao punopravne članice Unije. Oni su nastali vođeni idejom stavljanja naglaska na neke od kritičnih točaka politika EU koje su u prethodnom periodu ili zakazale ili nisu bile artikulirane na način da rade za dobrobit većine građana EU.

Uz navedene tematske prioritete, ističemo važnost sudjelovanja mladih u svim područjima i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka. Mladi kao ključna društvena skupina predstavljaju potencijal koji se participacijom u političkom procesima dodatno jača čime se stvaraju svjesni, kritički nastrojeni i društveno aktivni građani koji predstavljaju temelj svakog demokratskog društva. Dodatno, smatramo važnim istaknuti da je unutar svih prioriteta nužno težiti rodnoj ravnopravnosti u procesima donošenja odluka i provedbi kako bi se osigurala jednaka predstavljenost i eliminirala diskriminacija na temelju roda“, poručuju iz Foruma 2020.

Proširenu verziju liste prioriteta možete pronaći OVDJE.

Forum 2020 okuplja više od 20 udruga zainteresiranih za proces predsjedanja iz različitih područja djelovanja i različitih dijelova Hrvatske, a njime koordinira CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske u okviru projekta “Towards open, fair and sustainable Europe in the world – Presidency Project 2019-2021” financiranog od strane Europske komisije.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Prioriteti civilnog društva za predsjedanje Hrvatske EU-om 1Prioriteti civilnog društva za predsjedanje Hrvatske EU-om 2

chevron-right