Nema mehanizama za uključivanje dionika u EU predsjedanje

25. travnja 2019.

Povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske CROSOL ističe da Akcijski plan koji je donijela Vlada nema razrađen način uključivanja različitih dionika u proces predsjedanja te sukreiranja prioriteta javnih politika za vrijeme njegova trajanja. Pismo CROSOL-a premijeru Plenkoviću prenosimo u cijelosti.

Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,

pišemo Vam u ime CROSOL-a, platforme za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske, organizacije civilnog društva aktivne u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći. CROSOL okuplja 27 udruga iz različitih područja djelovanja i različitih dijelova Hrvatske.

Povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, CROSOL sudjeluje u provedbi projekta “Towards open, fair and sustainable Europe in the world – Presidency Project 2019-2021”. Riječ je o zajedničkom projektu nevladinih organizacija iz šest zemalja članica Europske unije koje predsjedavaju Vijećem Europske unije u razdoblju od 2019. do 2021. godine i CONCORD-a, Europske konfederacije nevladinih organizacija za humanitarnu i razvojnu pomoć.

S obzirom na organizacijske ciljeve CROSOL-a, kao i svrhu projekta kojeg provodimo povodom hrvatskog predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, smatramo važnim istaknuti nedostatke Akcijskog plana za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 15. travnja 2019. godine.

Usvojeni Akcijski plan karakteriziraju dva glavna nedostatka. Prvi nedostatak usvojenog Akcijskog plana jest nepostojanje razrađene strukture i metodologije uključivanja različitih dionika u proces predsjedanja te sukreiranja prioriteta javnih politika za vrijeme njegova trajanja, posebice građana i organizacija civilnog društva. Unatoč tome što se i u tekstu samog Akcijskog plana navodi da u predsjedanju ne sudjeluju samo tijela državne uprave i njihovi službenici, već i zainteresiran javnost te organizacije civilnog društva, nigdje se ne navode mehanizmi kroz koje je strukturirano njihovo sudjelovanje.

Posebno je zabrinjavajuće što je Akcijski plan donesen bez savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, čime se narušava razina transparentnosti i otvorenosti procesa.

Drugo, riječ je o dokumentu koji je prvenstveno usmjeren na logistička i kadrovska pitanja vezana uz predsjedanje, a gotovo se uopće ne bavi sadržajem predsjedanja, odnosno javnim politikama koje su od interesa za Republiku Hrvatsku i ostale države članice Europske unije. Smatramo da bi Akcijski plan trebao sadržavati smjernice i okvirne prioritete Republike Hrvatske u pogledu definiranja dnevnog reda predsjedanja Vijećem Europske unije, kako bi bili jasno vidljivi ciljevi i rezultati koje Republika Hrvatska želi ostvariti prilikom predsjedanja, te kako bi se osigurala koherentnost i usklađenost različitih dionika koji sudjeluju u procesu.

CROSOL se zalaže za otvoren, pravedan i inkluzivan proces predsjedanja Vijećem Europske unije u kojem će sudjelovati svi zainteresirani dionici, uključujući organizacije civilnog društva. Očekujemo od Vlade Republike Hrvatske da u skladu s principima dobrog upravljanja osigura veću razinu otvorenosti i transparentnosti procesom predsjedanja, te da definira jasne strukture, procese i mehanizme kroz koje se građani i organizacije civilnog društva mogu uključiti u proces predsjedanja.

*Članice Platforme su: ADRA Hrvatska – Adventistička agencija za pomoć i razvoj, Autonomna ženska kuća Zagreb,., Centar M.A.R.E: Model aktivne rehabilitacije i edukacije, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mirovne studije, Centar za ženske studije, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda - Cenzura Plus Split, CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Humanitarna i mirotvorna organizacija Deša – Dubrovnik, Documenta – Centar za sučavanje s prošlošću, Domine – Split, Domino, Forum za slobodu odgoja, GONG, Inicijativa mladih za ljudska prava, Institut za razvoj obrazovanja, Kuća ljudskih prava, MIRamiDA Centar, Mreža mladih Hrvatske, OBRIS – obrana i sigurnost, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Savez udruga Klubtura, Srpski demokratski forum, Terra HUB, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski centar Zagreb, Zelena akcija, Živi Atelje Dajht Kralj

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Nema mehanizama za uključivanje dionika u EU predsjedanje 1Nema mehanizama za uključivanje dionika u EU predsjedanje 2

chevron-right