Kalendar za izbore za Europski parlament

29. ožujka 2019.

Izbori za deveti saziv Europskog parlamenta ove se godine održavaju između 23. i 26. svibnja. Stanovnici zemalja članica, prvi puta bez Ujedinjenog kraljevstva, biraju 705 zastupnica. Kako se provode izbori u Hrvatskoj i koji su rokovi za biračice i kandidate pogledajte u Gongovom izbornom kalendaru.

Izbori za članice i članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održat će se u nedjelju, 26. svibnja 2019. godine. Uz biračka mjesta na području Republike Hrvatske, glasat će se i u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.

Za Hrvatsku ovogodišnji izbori predstavljaju treće europske izbore — uz izbore 2013. i 2014., druge zaredom na kojima se zastupnice i zastupnici biraju na petogodišnji mandat — do 2024. kao i druge na kojima se bira 12 zastupnika. U aktualnom sazivu Parlamenta, Hrvatsku predstavlja 11 zastupnica, a povećanje za jedno mjesto doneseno je Odlukom Europskog vijeća o sastavu Europskog parlamenta nakon Brexita.

No, ukoliko na početku novog saziva Parlamenta 2019. - 2024. Ujedinjena Kraljevina još uvijek bude država članica Europske unije, 11 zastupnica iz Republike Hrvatske preuzet će dužnost sve dok povlačenje Ujedinjene Kraljevine ne počne proizvoditi pravne učinke, kada dužnost preuzima i 12. članica iz Republike Hrvatske, stoji u odluci Predsjednice o raspisivanju izbora.

Zastupnici u Europski parlament biraju se tajnim glasovanjem na neposrednim izborima, temeljem općeg, slobodnog i jednakoga biračkog prava. Cijela Hrvatska određena  je kao jedna izborna jedinica, a glasuje se preferencijalno, što znači da se uz glasanje za listu može zaokružiti i ime pojedine kandidatkinje na listi kojoj se daje preferencijalni glas.

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE…
Pregled pravne regulative izbora za Europski parlament, praćenja transparentnosti izbornog procesa i suvremenog izazova detaljnije donosimo u policy paperu.

Gongov izborni kalendar

 • 26. ožujka stupila je na snagu odluka Predsjednice Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članice u Europski parlament iz Republike Hrvatske

 • Izborni rokovi su krenuli 27. ožujka u ponoć

 • prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti zaprimljeni u Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle, do 9. travnja u ponoć

 • DIP će u roku od 48 sati od isteka roka za predaju lista prihvatiti i u svim dnevnim novinama u Hrvatskoj i na HRT-u objaviti zbirnu listu svih pravovaljanih predloženih lista te imena i prezimena kandidatkinja, do četvrtka 11. travnja u ponoć

 • izborna promidžba počinje danom objave pravovaljanih predloženih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle od četvrtka 11. travnja do 24. svibnja u ponoć

 • biračka mjesta bit će objavljena najkasnije 10 dana prije izbora, dakle do 15.svibnja

 • županijska i gradska izborna povjerenstva će imenovati biračke odbore najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, dakle 10. svibnja do ponoći

 • rok za provjeru u registru biračica, za prijavu za glasanje izvan mjesta prebivališta te za aktivnu registraciju biračica koje nemaju prebivalište u Hrvatskoj završava 10 dana prije izbora, dakle 15. svibnja u ponoć

 • stranke i nositeljice lista grupa biračica dužne su dostaviti prethodna izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe, kao i izvješće o troškovima izborne promidžbe u Državno izborno povjerenstvo u roku od sedam dana prije održavanja izbora, dakle do 18. svibnja u ponoć

 • Državno izborno povjerenstvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješća o primljenim donacijama prvoga radnog dana od dana njihove dostave, odnosno do 20.svibnja

 • zabrana izborne promidžbe „izborna šutnja“, odnosno objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija, izjava i intervjua nositeljica lista odnosno kandidata te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela u medijima, traje od 25. svibnja u ponoć do 26. svibnja u 19 sati

 • izbori će biti održani u nedjelju, 26. svibnja. Glasanje na biračkim mjestima u Hrvatskoj i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima traje 26. svibnja neprekidno od 7 do 19 sati

 • stranke i nositeljice lista grupa birača kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe uplaćuju na njihov poseban račun dužne su sastaviti i dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe s podacima o ostvarenim primicima za financiranje izborne promidžbe, izvorima financiranja te o troškovima za financiranje izborne promidžbe te s propisanim sastavnim dijelovima o donacijama i troškovima izborne promidžbe te izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe, u roku od 30 dana nakon održanih izbora, dakle do 25. lipnja do ponoći

 • Financijske izvještaje DIP je dužan objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 60 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Kalendar za izbore za Europski parlament 1Kalendar za izbore za Europski parlament 2

chevron-right