Koordinirajte se i zaštitite izbore za Europski parlament

27. veljače 2019.

Uoči početka kampanje za izbore za Europski parlament, Gong donosi niz preporuka za tijela javne vlasti kako bi se umanjile prijetnje demokraciji na internetu.

Proizašle iz rasprava na međunarodnoj konferenciji i eskpertnom forumu, koje je Gong organizirao početkom veljače, preporuke odgovaraju na 4 glavna rizika kad su izbori u digitalno doba u pitanju.

 1. RIZIK

Nedovoljna koordinacija tijela javne vlasti oko pitanja prijetnji kibernetičkoj sigurnosti izbora

PREPORUKE za odgovorne institucije:

  1. Organizirati javnu tematsku sjednicu o kibernetičkoj sigurnosti, koja bi, među ostalima, uključila Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost, Državno izborno povjerenstvo (DIP), Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Agenciju za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama

  2. Napraviti temeljitu procjenu rizika i objaviti preporuke za izbore za Europski parlament 2019.

  3. Tijekom 2019. napraviti evaluaciju provedbe izbora za EP u svibnju i, s obzirom na rezultate evaluacije, napraviti opći Akcijski plan za kibernetičku sigurnost u izbornom kontekstu, koji se na sveobuhvatan način bavi najnovijim izazovima digitalnog doba

 1. RIZIK

Regulacija medija i društvenih mreža po pitanju dezinformacija koja bi bila ili nedovoljna ili pretjerana ili neprimjerena

PREPORUKE:

  1. Kako bi se izbjegle loše prakse reguliranja, koje bi mogle rezultirati urušavanjem sloboda medija, potrebno je uključiti relevantne stručnjakinje i stručnjake u proces formiranja zakonskih akata za suzbijanje dezinformacija (npr. Hrvatsko novinarsko društvo, Fakultet političkih znanosti, Pravni fakultet, ustavnopravni stručnjaci/kinje, ljudskopravaške organizacije), tj. povećati participativnost procesa donošenja odluka

  2. Na temelju preporuka iz EU Akcijskog plana za suzbijanje dezinformacija, pokrenuti sveobuhvatne edukativne kampanje medijske pismenosti za građanke i građane uoči izbora za EP

  3. Na temelju istih preporuka EU-a, pružiti podršku (uključujući i financijsku) nezavisnim stručnjakinjama i stručnjacima, neprofitnim medijima i fact-checkerima u otkrivanju dezinformacijskih političkih kampanja

 1. RIZIK

Netransparentno financiranje oglasa na društvenim mrežama, uključujući i rizik od financiranja oglasa iz inozemstva, što je u Hrvatskoj zabranjeno zakonom

PREPORUKE:

  1. Aktivno pratiti primjenu EU kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija

  2. Državno izborno povjerenstvo treba proaktivno pristupiti komunikaciji s Facebookom i drugim društvenim mrežama i digitalnim platformama - kontaktiranje i informiranje o trenutno važećim regulativama (Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, npr.) na teritoriju Hrvatske

  3. Državno izborno povjerenstvo treba redovito provjeravati Facebookovu obećanu Galeriju oglasa, koja je najavljena zahvaljujući traženju brojnih zainteresiranih aktera europskog civilnog društva, kao i nezavisne alate za transparentnost oglašavanja te uspoređivati te podatke s podatcima iz financijskih izvještaja stranaka

  4. U obrascima za izvještavanje i uputama o financiranju izborne promidžbe, Državno izborno povjerenstvo treba naglasiti da je oglašavanje na društvenim mrežama  medijsko oglašavanje i kao takvo treba biti posebno iskazano

  5. DIP treba pilotirati svoju aplikaciju za transparentno prikupljanje i objavljivanje podataka o financiranju (prihodima i rashodima) političkih aktivnosti na europskim izborima te omogućiti zainteresiranima korištenje API funkcije, posebno u odnosu na preliminarne izvještaje

 1. RIZIK

Zloupotrebe osobnih podataka biračica i birača s ciljem utjecaja na rezultate izbora putem mikrotargetiranja i netransparentnih praksi korištenja osobnih podataka birača/ica

PREPORUKE:

a.       Po uzoru na Preporuke Europske komisije od 12.9.2018. i na npr. talijansko i francusko regulatorno tijelo za zaštitu osobnih podataka na nacionalnoj razini, AZOP bi trebao donijeti set općenitih preporuka i uputa o korištenju osobnih podataka birača i biračica u kontekstu izbora, s posebnim fokusom na oglašavanje na društvenim mrežama i prakse mikrotargetiranja, a koje bi bile usmjerene na tijela javne vlasti, marketinške agencije, digitalne platforme, društvene mreže i političke stranke (ili dopuniti postojeću preporuku za politički marketing)

b.      S obzirom na dosadašnje prakse kršenja osobnih podataka građanki i građana kroz mikrotargetiranje na društvenim mrežama, AZOP bi trebao posebnu pažnju posvetiti monitoriranju rada Facebooka, Twittera i drugih platformi odnosno društvenih mreža u kontekstu izbora za Europski parlament, a u koordinaciji s drugim regulatornim tijelima za zaštitu podataka na razini EU

c.       AZOP treba u kontekstu nadolazećih izbora za Europski parlament zastupati stav da je potrebno povećati jurisdikciju lokalnih (nacionalnih) regulatornih tijela u slučajevima zloporabe osobnih podataka građana/ki na društvenim mrežama u političkim kampanjama. Naime, regulatorno tijelo u zemlji u kojoj je sjedište Facebooka (Irska) nema kapacitet za pokrivanje problema kršenja osobnih podataka u nacionalnim okvirima poput hrvatskog te AZOP povećanje jurisdikcije može zagovarati na razini tijela kao što je European Data Protection Board koje donosi preporuke o provođenju GDPR-a na Europskoj razini, a gdje ima svog predstavnika. Trenutni sustav koordinacije nacionalnih regulatornih tijela ne daje dovoljnu slobodu AZOP-u da radi izravni nadzor nad poslovanjem tvrtki kao što je Facebook u slučaju da se Facebook ne pridržava zaštite osobnih podataka hrvatskih građana/ki i zbog toga je važno omogućiti AZOP-u mogućnost provjere toga koliko se društvene mreže pridržavaju GDPR-a

d.      AZOP bi trebao organizirati i okrugli stol/edukaciju za aktere političkih stranaka, ali i donositeljice odluka u kontekstu zloupotrebe osobnih podataka građana/ki za političke kampanje te utjecaju ovakvih praksi na demokratske procese

e.      AZOP treba provesti edukacije javnosti o zloupotrebama osobnih podataka u kontekstu izbora

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Koordinirajte se i zaštitite izbore za Europski parlament 1Koordinirajte se i zaštitite izbore za Europski parlament 2

chevron-right