Europski parlament stao uz civilno društvo

24. siječnja 2019.

Europski parlament predložio je da se 1.8 milijardi eura alocira za program Prava i vrijednosti, više nego dvostruko više od planiranog. Taj bi novac trebao pomoći organizacijama civilnog društva kojima se smanjuje prostor djelovanja uslijed sistemskih prijetnji.

Zahvaljujući dogovoru između svih velikih političkih grupacija, 17. siječnja 2019. Europski parlament promijenio je prijedlog Europske komisije, koji je za cilj imao uspostavljanje Programa prava i vrijednosti u narednom Višegodišnjem financijskom okviru. Ovaj novi fond, kojega čekaju pregovori i usuglašavanje sa zemljama članicama Vijeća EU-a, trebao bi podržati aktere koji brane europske vrijednosti diljem Europske unije.

Zastupnici i zastupnice u Europskom parlamentu predvidjeli su 1.8 milijardi eura za program, što je više nego dvostruki iznos u odnosu na originalni prijedlog Europske komisije. Podsjećamo, 154 europske nevladine organizacije, uključujući Gong, otvorenim su pismom još 10. listopada 2018. pozvale institucije Europske unije da hitno isprave Program prava i vrijednosti, koji je predložila Europska komisija.

Cilj programa je osigurati dovoljnu financijsku podršku za suočavanje s novim izazovima u području temeljnih vrijednosti Europske unije definiranih u članku 2. Sporazuma o Europskoj uniji (TEU). Posljednjih godina zastupnici i zastupnice u Europskom parlamentu izrazili su svoju zabrinutost za vladavinu prava, fundamentalna prava i kontinuirano sužavanje prostora za djelovanje nezavisnog civilnog društva u više zemalja članica EU.

Predložene financijske alokacije između 2021. i 2027. trebale bi omogućiti podršku civilnom društvu u borbi za promoviranje ovih prava i vrijednosti. Što se tiče aktivnosti financiranih novcem iz ovog fonda, Europski parlament predložio je kampanje za podizanje svijesti o temeljnim europskim vrijednostima i pravima i obvezama koje proizlaze iz EU državljanstva.

Gong je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Europski parlament stao uz civilno društvo 1Europski parlament stao uz civilno društvo 2

chevron-right