Obrazovanje o Europskoj uniji

31. prosinca 2018.

GONG od 2012. godine kontinuirano provodi neformalnu edukaciju za EU pismenost za učiteljice i učitelje. Edukacija za cilj ima osnažiti učitelje_ice za poučavanje o Europskoj uniji i različitim aspektima njezinog funkcioniranja.

Edukacija za EU pismenost – koju GONG od 2012. izvodi u suradnji s drugim organizacijama, visokoobrazovnim institucijama te stručnjakinjama i stručnjacima – nastoji zainteresiranima, u prvom redu učiteljima_cama, pomoći u razumijevanju institucija, procedura i najvažnijih javnih politika u Europskoj uniji, kao i vrijednosti koje Unija promiče. Cilj je edukacije za EU pismenost doprinijeti kompetencijama polaznika_ca za poučavanje o Europskoj uniji te im pružiti podršku i podlogu za osmišljavanje obrazovnih aktivnosti vezanih uz EU teme u kontekstu predmeta koje predaju i dobnih skupina učenika s kojima rade.

Modul EU pismenosti pritom za cilj ima ne samo prenijeti činjenično znanje, već i odnos prema Europskoj uniji kao zajednici demokratskih država koja je i sama demokratski projekt i u kojoj je participacija aktivnih i odgovornih građanki i građana važna. Budući da su građanke i građani Republike Hrvatske ujedno i građanke i građani Europske unije, cilj je modula ujedno potaknuti i razvoj participacijskih vještina potrebnih za sudjelovanje mladih u procesima odlučivanja na različitim razinama, uključujući mogućnosti participacije u odlučivanju u EU.

Edukacija Europsku uniju promatra kao demokratski projekt koji je izgrađen na vrijednostima vladavine prava, slobode i jednakosti, otvoren je za participaciju građana te predstavlja prostor za izgradnju viših razina solidarnosti i društvene pravde u svim državama članicama u budućnosti.

Gong je u 2018. godini dodatno razvijao i prilagođavao svoje obrazovne programe i za mlade i za odgojno-obrazovne radnike_ice kroz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, iz programa Europske unije Europa za građane te podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u sklopu potpore Centri znanja za društveni razvoj.

U ovom pregledu možete pročitati ponešto o postojećim praksama obrazovanja o EU koje na dobre načine pokrivaju različite dimenzije učenja o EU, koje su važne za mlade. 

Ovdje možete pročitati kratak popis najvažnijih preporuka za tijela na nacionalnoj razini i na razini o EU o tome kako unaprjeđivati kompetencije mladih u Uniji za život u ulozi njezinih aktivnih, osviještenih i demokratski pismenih građanki i građana.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

*Manje izmjene članka izvršene su 15.1.2019.

Obrazovanje o Europskoj uniji 1Obrazovanje o Europskoj uniji 2Obrazovanje o Europskoj uniji 3


chevron-right