Registri stvarnih vlasnika moraju biti besplatni

30. studenoga 2018.

Niz organizacija civilnog društva među kojima je i GONG, traže od eurozastupnika da podrže slobodni pristup registrima stvarnih vlasnika. Amandmanom 32 omogućilo bi se članicama da uvedu naknade i ograniče pristup registrima.

Pismo niza europskih organizacija civilnog društva, među kojima je i GONG; članovima Europskog parlamenta prenosimo u cijelosti.

PREDMET: Revizija Direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Poštovani zastupnici u Europskom parlamentu,

u ime europskih organizacija civilnog društva apeliramo na vas da odbacite Amandman 32 (povodom) revizije Direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (skraćeno: PSI Direktiva). Ova će Direktiva zajedno s amandmanima biti na dnevnom redu vašeg odbora u ponedjeljak 3. prosinca. Nadamo se da ćete glasati u korist slobodnog pristupa registrima kompanija i stvarnih vlasnika, u skladu s namjerom pete Direktive o sprječavanju pranja novca i originalnom revizijom PSI Direktive. U nastavku ovoga pisma nalazi se više informacija i obrazloženje naših zahtjeva za glasanje protiv spomenutog Amandmana 32.

Jedan o ciljeva ove revizije PSI Direktive je smanjenje barijera na tržištu – posebice za male i srednje poduzetnike (MSP) – ograničavajući iznimke koje dopuštaju javnim tijelima da naplaćuju za ponovno korištenje svojih podataka izvan graničnih troškova diseminacije. Na taj će se način također ograničiti korištenje prava baza podataka (sui generis database rights) koje javna tijela koriste za ograničavanje pristupa i ponovne uporabe otvorenih registara. Smatramo to korakom u pravom smjeru, s obzirom da ono smanjuje barijere za temeljne skupove podataka koji postaju dostupni svima, a  ne nekolicini, a što promiče gospodarski rast i sprečavanje kriminala. Predloženi Amandman 32 poništit će pozitivne napore revizije PSI Direktive.

Registri kompanija i stvarnih vlasnika

Posebice za registre kompanija i stvarnih vlasnika ograničenje graničnih troškova i prava baza podataka važni su ne samo za ekonomsku vrijednost koju MSP mogu generirati ponovnim korištenjem skupa podataka. Novinari, istraživači i građani uživaju jednako pravo na informacije i transparentnost.  Premda većina Europskih zemalja naplaćuje korisnicima pristup registrima kompanija, neke zemlje – poput Francuske, Belgije, Rumunjske, Finske, Danske i Ujedinjenog Kraljevstva omogućile su slobodan i otvoren pristup registrima. Bojimo se da će i ove zemlje početi naplaćivati pristup registrima stvarnih vlasnika, kada ovi registri postanu obvezni 2019. godine, u skladu sa petom Direktive o sprječavanju pranja novca.

Primjer zemlje koja naplaćuje korisnicima pristup registrima kompanija je Nizozemska. Nizozemska vlada nastoji nametnuti prava korištenja baza podataka kako bi spriječili ponovnu uporabu registra. Latvija naplaćuje 12 eura za pristup evidenciji kompanija, a u Sloveniji je potrebno izdvojiti 122.000 eura za cijelu bazu podataka. Hrvatska trenutno planira naplaćivanje pristupa Registru stvarnih vlasnika, a točan trošak pristupa za sada nije poznat.

Sprječavanje ponovne uporabe prava baza podataka i naplaćivanjem pristupa registrima koči se inovacija i naplaćuje MSP-ima i drugim zainteresiranim stranama koje žele pristupiti podacima s nepotrebnim troškovima. Na temelju istraživanja znamo da makro-ekonomija profitira slobodnim i ponovno uporabljivim registrima nadmašuju troškove javnog i privatnog sektora. Analiza troškova i koristi koju je naručio britanski ministar financija 2002.  preporučila je implementaciju javnog registra, jer je procijenila (konzervativno) da će rezultirati s barem 30 milijuna funti dobitaka na drugim područjima vlasti, daleko nadmašujući sve dodatne troškove.

Za rad s podacima iz registara potrebno je otvoriti pristup registrima, jer je za analizu tih podataka potrebno koristiti podatke iz oba registra – u ovom slučaju kako bi se usporedili i uparili podaci o promatranoj tvrtki i korisnicima. Isto vrijedi i za podudaranje/usporedbu registara iz različitih jurisdikcija. Ovo je neophodno kako bi registar stvarnih vlasnika bio učinkovito korišten za sprječavanje prijevara, korupcije, pranja novca i stvaranje pravne sigurnosti.

Amandman 32 i prava baza podataka

Prvi nacrt revidirane Direktive PSI uključuje jezik koji bi trebao spriječiti države članice da koriste prava baza podataka kao takvih i jasno definirajući ograničenja za primjenu graničnog troška: „Posebice kada tijela javnog sektora imaju nositelja prava predviđenih člankom 7. stavkom 1. ne smiju ga koristiti radi sprečavanja ili ograničavanja ponovne upotrebe podataka sadržanih u bazama podataka,“. Amandman 32 namjerava ukloniti ovu mjeru u Direktivi PSI i omogućiti državama članicama da uvedu naknade i ograniče pristup tim registrima.  Stoga vas pozivamo da odbijete ovu izmjenu kako bi spriječili države da ograničavaju pristup registrima kompanija i stvarnih vlasnika.

Revizija također preporuča izradu Europskih visoko vrijednih lista podataka. Preporučujemo da se na ovaj popis dodaju registri kompanija i stvarnih vlasnika iz razloga što su oni  vitalni skup podataka koji promiču gospodarski rast i sprječavanje kriminala.

S poštovanjem,

Tom Kunzler, Open State Foundation (Netherlands)

Karina Carvalho, Transparency International Portugal

Karin Christiansen, Open Knowledge International

Walter Palmetshofer, Open Knowledge Foundation Deutschland

Charalampos Bratsas, Open Knowledge Greece

Pieter Colpaert, Open Knowledge Belgium

Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe Foundation

Nora van der Linden, Kennisland

Pierre Chrzanowski, Open Knowledge France  

Timothy Vollmer , Creative Commons

Davide Del Monte, Transparency International Italia

Lisette Kalshoven, Communia

Anne Scheltema Beduin, Transparency International Nederland            

Jelena Berković, GONG

Laure Brillaud, Transparency International EU

Mollie Hanley, OpenCorporates

Zosia Sztykowski, OpenOwnership

Teemu Ropponen, Open Knowledge Finland

Niels Erik Kaaber Rasmussen, Open Knowledge Denmark

Registri stvarnih vlasnika moraju biti besplatni 1Registri stvarnih vlasnika moraju biti besplatni 2

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

chevron-right