Naplata podataka iz Registra stvarnih vlasnika

27. studenoga 2018.

Novi prijedlog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma predviđa naplatu pristupa podacima iz Registra stvarnih vlasnika, što je nastavak nedopustive prakse komercijalizacije podataka koji moraju biti javni.

U iščekivanju odgovora na komentare koje je GONG, u proceduri e-savjetovanja,  poslao  na  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pogledajmo koje su ključne promjene koje ovaj prijedlog donosi.

Razlog za donošenje Zakona po hitnom postupku je usklađivanje s europskom Direktivom za sprečavanje pranja novca (AMLD5). Iako novi nacrt predviđa brojne izmjene, one najvažnije se tiču javne dostupnosti podataka iz Registra stvarnih vlasnika o čemu je GONG već pisao.

Iako je novi nacrtom prijedloga zakona predviđena javna dostupnost podataka iz Registra, to se ne odnosi na sve podatke nego samo na osnovne podatke o stvarnim vlasnicima. Tako zakon predviđa  dostupnost sljedećih podataka : 1. ime i prezime; 2. država prebivališta; 3. dan, mjesec i godina rođenja; 4. državljanstvo i 5. priroda i opseg stvarnoga vlasništva. U iznimnim okolnostima može se ograničiti pristup podacima ili jednome dijelu podataka iz Registra, primjerice kada bi pristup tim podacima izložio stvarnoga vlasnika nerazmjernom riziku ili ako je stvarni vlasnik maloljetna osoba ili mu je oduzeta poslovna sposobnost.

Međutim, ono što zabrinjava je to što nacrt zakona predviđa i kako „Ministar financija pravilnikom propisuje  vrste i visine naknada za pristup podatcima iz Registra od strane pravnih i fizičkih osoba“. To je u skladu s Uredbom o troškovima ponovne uporabe informacija Vlade RH, koja prebacuje lopticu s tijela javne vlasti na građane/ke i korisnike/ce te vodi zatvaranju i komercijalizaciji pristupa informacijama koje bi trebale biti javno dostupne.

S obzirom na to da se pristup Registru stvarnih vlasnika omogućava radi transparentnosti podataka o stvarnom vlasniku pravnih subjekata, GONG smatra nedopustivim naplatu pristupa tim podacima koji bi trebali biti javni.

Novost je i to da novi zakon predviđa obavezu da se napravi popis svih istaknutih javnih dužnosti u Republici Hrvatskoj, čiji se nositelji smatraju „politički izloženim osobama“, što će omogućiti lakše identificiranje politički izloženih osoba i njihove imovine.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Naplata podataka iz Registra stvarnih vlasnika 1Naplata podataka iz Registra stvarnih vlasnika 2

chevron-right