Nema pomaka u sprječavanju sukoba interesa

08. studenoga 2018.

Od 45 GONG-ovih prijedloga za poboljšanje Zakona o sprječavanju sukoba interesa Ministarstvo uprave odbilo je 44.

30. kolovoza  završilo je e-savjetovanje o novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Ključni prijedlozi koje je GONG iznio, a možete ih naći ovdje, odnosili su se na proširenje djelokruga Zakona na članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave (JLRS), prijavljivanje njihovih poslova u Registar poslovnih odnosa te pokretanje Registra članova predstavničkih tijela JLRS-a, kao i Registra transparentnosti zainteresirane javnosti.

Ministarstvo uprave je sve GONG-ove prijedloge odbilo proglašavajući naše komentare nejasnima i nerazumljivima. Smatraju da bi bilo nepravedno opteretiti lokalne dužnosnike obavezama iz ovog Zakona kao i Povjerenstvo obavezom njihove provjere.

Na GONG-ov zahtjev da se uvede članak koji bi se odnosio na zabranu stupanja poslovnih subjekata u vlasništvu članova predstavničkih tijela JLRS u poslovni odnos s tijelom u kojem obnašaju dužnost, dobili smo komentar iz Ministarstva uprave da bi se time onemogućilo dužnosnike da se po prestanku dužnosti vrate na svoja radna mjesta te bi se time destimuliralo osobe koje imaju menadžerska znanja i iskustva stečena u gospodarstvu i privatnom sektoru da ista prenesu u javni sektor.

Također, među spornim komentarima je i obrazloženje Ministarstva na odbijen GONG-ov prijedlog da se odredbe zakona odnose na osobe koje imenuje Trgovački sud na prijedlog Vlade, kao u slučaju izvanrednog povjerenika u Agrokoru, s argumentom da se radi o osobama koje ne obavljaju javnu dužnost, niti imaju ovlast odlučivanja o pitanjima iz područja obavljanja javnih dužnosti.

Jedini GONG-ov prijedlog kojeg su prihvatili odnosi se na uvođenje načela transparentnosti u obnašanje javnih dužnosti. Nova odredba tako glasi: „Dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno, nepristrano i transparentno čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana“.

 

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Nema pomaka u sprječavanju sukoba interesa 1Nema pomaka u sprječavanju sukoba interesa 2

chevron-right