Trening za participaciju mladih u odlučivanju

22. listopada 2018.

GONG je od 5. do 7. listopada u Rijeci održao trening za mlade iz digitalne participacije – korištenja multimedijske produkcije i dostupnih alata za digitalnu participaciju kako bi glas mladih lakše stigao do donositelja odluka.

U Centru tehničke kulture Rijeka od 5. do 7. listopada, skupina mladih iz raznih hrvatskih gradova imala je priliku upoznati se s mogućnostima za participaciju građana i građanki u političkom odlučivanju te naučila ponešto o tome kako upotrijebiti te mogućnosti za zagovaranje interesa mladih u Hrvatskoj i u Europskoj uniji.

Sudionice i sudionici treninga upoznali su se s različitim oblicima participacije mladih u kojima su i sami sudjelovali, kao i s alatima poput platformi za pristup informacijama imamopravoznati.org i asktheeu.org, konzultativne platforme e-savjetovanja i Europskom građanskom inicijativom kao važnim alatom direktne demokracije, koji EU omogućava svojim građanima i građankama.

Središnji dio treninga bila je kreativna video-radionica, u sklopu koje su se sudionice i sudionici upustili u snimanje „garažnih“ video-uradaka kojima ukazuju na neke važne teme za mlade, koristeći se za realizaciju svojih ideja isključivo besplatnim softverom za montažu videa na pametnim telefonima i osnovnim znanjima o njihovom korištenju koja su stekli kroz praksu. Završne verzije videa predstavljene su i komentirane, s razmjenom ideja o tome kako ih dalje koristiti za promicanje poruka koje su važne za mlade.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Trening za participaciju mladih u odlučivanju 1Trening za participaciju mladih u odlučivanju 2

chevron-right