Video natječaj - Moji prvi europski izbori

18. listopada 2018.

GONG raspisuje natječaj za izradu scenarija za edukativni video na temu prvog glasanja mladih na izborima za Europski parlament. Natječaj je otvoren za sve mlade kreativce i kreativke s Akademije dramske umjetnosti, bez obzira na dob ili godinu studija.

Video natječaj: 'Moji prvi europski izbori'

Rok prijave:  5. studeni 2018.

U sklopu programa Europa za građane, GONG raspisuje natječaj za izradu scenarija za edukativni video na temu prvog glasanja mladih na izborima za Europski parlament. Natječaj je otvoren za sve mlade kreativce i kreativke s Akademije dramske umjetnosti, bez obzira na dob ili godinu studija.

Nagrada od 2500 kuna predviđena je za najbolji scenarij, a dodatnih 5000 kuna[1] bit će osigurano za produkciju video materijala[2].

Propozicije natječaja:

  • Tema: prvo glasanje mladih na izborima za Europski parlament

*sadržaj treba uključivati promicanje europskih vrijednosti, populariziranje izbora za Europski parlament i važnost aktivnog    građanstva te važnost mladih u Europskoj uniji

  • Ciljana skupina: mladi koji još nisu glasali na izborima za Europski parlament

  • Vrsta sadržaja koji se traži: scenarij i video materijal (u trajanju do 2 minute)

  • Rokovi:

Natječaj za scenarij traje do 5. studenog.

Odluka o pobjedničkom scenariju bit će donesena do 9. studenog.

Rok za dostavu gotovog video sadržaja je 30. studenog.

Svoje scenarije na natječaj mogu prijaviti svi studenti/ce Akademije dramske umjetnosti. Prijavitelj može biti pojedinac ili grupa, a može se prijaviti samo jedan rad.

GONG će nagraditi pobjednički scenarij s 2500 kuna. Članovi/ce tima za izradu videa moraju biti navedeni/i prilikom predaje scenarija, uz naznaku koja će osoba koordinirati tim. Izrada videa bit će dogovorena nakon proglašenja pobjedničkog scenarija. Do 30. studenog tim treba dostaviti gotov video koji odgovara dogovorenim propozicijama.

Scenariji (s imenima i prezimenima članova/ica tima za izradu videa i kontaktom koordinatora) se zaprimaju u digitalnom obliku do ponedjeljka, 5. studenog na e-mail: gong@gong.hr s naznakom u predmetu poruke: "Prijava na natječaj za mlade na temu europskih izbora" i ime autora/ice.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete se javiti na e-mail: josipa@gong.hr ili gong@gong.hr.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.[1] Porez i prirez se obračunava i plaća iz iznosa nagrade.

[2] Akademija će pobjedniku/pobjednici natječaja staviti na raspolaganje nužan dio opreme za produciranje video materijala.

Video natječaj - Moji prvi europski izbori 1Video natječaj - Moji prvi europski izbori 2

chevron-right