Državnog inspektora treba birati kao i revizora, u Saboru

12. listopada 2018.

GONG pozdravlja prijedlog Zakona kojim se želi ponovno objediniti inspekcijske poslove koji su bili raspoređeni po ministarstvima, no upozorava da nije napravljen iskorak prema stvarnoj samostalnosti tog tijela i transformaciji u snažnu i neovisnu instituciju.

Prema prijedlogu Zakona o Državnom inspektoratu ponovno će se objediniti inspekcijski poslovi koji su bili raspoređeni po ministarstvima što GONG pozdravlja, no upozorava da nije napravljen iskorak prema stvarnoj samostalnosti tog tijela i transformaciji u snažnu i neovisnu instituciju.

Pravi iskorak u smislu samostalnosti Državnog inspektorata bi se napravio kad bi on doista postao samostalno državno tijelo i kad bi se njegovog čelnika biralo u Hrvatskom saboru, temeljem otvorenog javnog poziva, a mandat mu se produžio na osam godina kao u slučaju Glavnog državnog revizora. To bi bio i konkretan pokazatelj spremnosti da se i Državni inspektorat transformira u snažnu neovisnu instituciju i važnu kariku u sustavu suzbijanja korupcije.

GONG je sudjelovao na e-savjetovanju o Zakonu o Državnom inspektoratu koje završava 12. listopada.

Ovaj nacrt Zakona svakako je napredak u odnosu na postojeće stanje i fragmentiranost inspekcijskih poslova po ministarstvima jer se Državni inspektorat ponovo izdvaja kao zasebno tijelo državne uprave, odnosno postaje središnji državni ured, što će zasigurno ojačati središnju koordinaciju i harmonizaciju inspekcijskih poslova, a vjerojatno i omogućiti racionalnije korištenje ljudskih i financijskih resursa.

No pogrešno je govoriti da ovim Zakonom Državni inspektorat postaje samostalno tijelo jer je kao središnji državni ured i dalje sastavni dio izvršne vlasti i izravno odgovoran Vladi RH odnosno posredno članovima Vlade/ministrima nad čijim resorima provodi inspekcijski nadzor.

Glavnog državnog inspektora - čelnika Središnjeg državnog ureda (koji će biti u rangu državnog tajnika) imenuje Vlada kao državnog dužnosnika čiji je mandat vezan uz mandat rada Vlade čime se onemogućuje kontinuitet nesmetanog upravljanja Državnim inspektoratom kroz neko razumno duže razdoblje, ali se i otvara pitanje otpornosti Glavnog državnog inspektora na političke pritiske u radu.

Zbog mogućnosti propisivanja visokih kazni Državni inspektorat je među institucijama koje su najizloženije korupcijskim rizicima. Stoga je izrazito važno čelništvo Inspektorata, koje bi trebalo nadzirati tu široku strukturu inspekcijskih poslova, organizirati je, ali i svojim primjerom poticati nepristranost i integritet.

Upravo zato bi se javnost trebala upoznati sa životopisima kandidata prije izbora čelnika Središnjeg državnog ureda, koji bi trebao biti u Saboru, a ne u Vladi.

 

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Državnog inspektora treba birati kao i revizora, u Saboru 1Državnog inspektora treba birati kao i revizora, u Saboru 2

chevron-right