Imena evaluatora projekata treba objaviti!

02. srpnja 2018.

S obzirom da su okolnosti oko dodjele javnih sredstava od osobitog javnog interesa i predstavljaju osobite koruptivne rizike, po završetku natječajnog postupka trebalo bi objaviti imena i prezimena članova povjerenstva koji su evaluirali prijave. Ovo je samo jedna u nizu preporuka Povjerenice za informiranje nakon analize Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva kulture, Središnjeg državnog ureda za sport, Agencije za elektroničke medije i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Tijela javne vlasti na svojim bi internetskim stranicama pravovremeno trebala objavljivati godišnji plan raspisivanja javnih natječaja, natječajna dokumentacija i rezultati trebali bi biti objavljeni na lako pretraživ način i po mogućnosti unutar zasebne rubrike, a osim izvješća o raspolaganju proračunskim sredstvima po pojedinačnom projektu, trebalo bi objaviti i godišnje izvještaje o dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora koji se prikupljaju kroz internetsku aplikaciju e-izvještavanje. Sve ove podatke po mogućnosti treba objavljivati u strojno čitljivom formatu (minimalno XLS), navodi Povjerenica u izvješću 'Transparentnost dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama na natječajima'.

Svim se tijelima daje i preporuka da po završetku natječajnog postupka, odnosno po objavi rezultata i proteku roka za prigovore, objave imena i prezimena članova povjerenstva koji su sudjelovali u natječajnom postupku, kako bi sam postupak odlučivanja i donošenja odluke o odabiru prijava učinili transparentnim i osigurali povjerenje svih dionika u legitimitet postupka i pravilnost odluka. Pri tome se napominje da, ukoliko su povjerenstvo koje provodi sam natječajni postupak  i ocjenjivačka povjerenstva različiti, imena  i prezimena te funkcije članova natječajnog povjerenstva trebaju biti javno objavljeni, potovo obzirom da ove informacije mogu, ovisno o provedenom postupku, biti dostupne javnosti putem zahtjeva za pristup informacijama.

Preporuke su nastale analizom prakse Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva kulture, Središnjeg državnog ureda za šport, Agencije za elektroničke medije i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Uočeno je da internetska stranica MZO-a velikim dijelom nije u skladu s načelom lake pretraživosti, budući da se informacije o javnim natječajima i odlukama, odnosno rezultatima nalaze unutar različitih rubrika i podrubrika, da se ne objavljuje objedinjeni plan natječaja za narednu godinu te da se rezultati natječaja ne objavljuju u strojno čitljivom formatu. Slično je uočeno i kod Središnjeg državnog ureda za šport i Agencije za elektroničke medije, koji ne objavljuju objedinjeni godišnji plan natječaja a rezultate istih objavljuju u zatvorenom PDF formatu.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Imena evaluatora projekata treba objaviti! 1

chevron-right