Ministarstvo pravosuđa objavilo API sudskog registra

29. lipnja 2018.

Ministarstvo pravosuđa razvilo je i objavilo API Sudskog registra Visokog Trgovačkog suda RH, koji je od sada dostupan svim korisnicima koji u strojno čitljivom formatu žele preuzimati strukturirane podatke.

Točno godinu  dana nakon što je Visoki upravni sud potvrdio rješenje Povjerenice za informiranje kojim se Ministarstvu pravosuđa naređuje da sve podatke u sudskom registru dostavi GONG-u, i to u strojno čitljivom formatu, Ministarstvo pravosuđa objavilo  je API Sudskog registra, za sve korisnike koji u strojno čitljivom obliku žele preuzimati podatke Sudskog registra u svoja aplikativna rješenja. API sudskog registra nalazi se na poveznici: https://sudreg-podaci.pravosudje.hr/.

Podsjetimo, Visoki upravni sud je tužbu Ministarstva pravosuđa na rješenje Povjerenice odbacio kao neosnovanu zaključujući da Ministarstvo nije dokazalo da bi ponovna uporaba informacija iz sudskog registra naštetila nekom sudskom ili drugom postupku koji je u tijeku. Sud je prihvatio argumente GONG-a i Povjerenice za informiranje od kojih je ključan onaj da je „dostava traženih informacija u svrhu ponovne uporabe informacija opravdana javnim interesom“, te da je zahtjev GONG-a u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama te EU direktivom o ponovnoj uporabi informacija.

GONG pohvaljuje odluku Ministarstva pravosuđa da u primjeni gore navedene presude koristi najnovije standarde otvorenosti podataka koji nalažu javnim tijelima razvoj API-ja na svojim bazama i registrima. Upravo taj standard propisuje i novi prijedlog revizije Direktive o informacijama javnog sektora koji je donesen 25.04.2018. (Proposal for a revision of the Public Sector Information (PSI) Directive - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-revision-public-sector-information-psi-directive).

GONG poziva i druga javna tijela da se povedu ovim primjerom dobre prakse Ministarstva pravosuđa kako bi se pridružili globalnim trendovima transparentnosti i poštivanja najnovijih standarda otvorenosti podataka.

Ministarstvo pravosuđa objavilo API sudskog registra 1   Ministarstvo pravosuđa objavilo API sudskog registra 2

chevron-right