Potrebno je uvesti kazne za prikrivanje lobiranja u EU-u

27. lipnja 2018.

Registar transparentnosti  lobiranja trebao bi služiti informiranju građanstva o procesima donošenja odluka i poticanju na aktivnije sudjelovanje u demokratskom životu EU-a, ali potrebno je uvesti promjene u način njegova funkcioniranja.

U Registar transparentnosti, čiji je cilj lobiranje na EU razini učiniti što otvorenijim, trenutno je upisano oko 11,000 lobista, ali sve je primjetnije da zbog određenih manjkavosti lobiranje u EU i dalje nije dovoljno transparentno. Potaknuta nedavnom novom serijom diskusija Vijeća Europske unije, Europske komisije i Europskog parlamenta o tome kako unaprijediti Registar, neprofitna istraživačka skupina Corporate Europe Observatory (CEO) - suosnivačica koalicije za transparentno lobiranje ALTER-EU, čiji je član i GONG – istaknula je ključne probleme te dala svoje prijedloge za poboljšanje situacije.

CEO, naime, prati Registar transparentnosti te ulaže žalbe na organizacije za koje je, na primjer, jasno da itekako sudjeluju u lobističkim aktivnostima na EU razini, ali nisu upisane u Registar. Isto tako, veliki je problem Registra taj što brojne kompanije jednostavno lažu o tome koliko troše na lobiranje, kao što je to slučaj s nedavno „uhvaćenom“ međunarodnom korporacijom Monsanto.

Monsanto se nalazi u Registru, ali je prijavio da je u tri godine potrošio 400,000 eura za lobiranje. Brzim pregledom Registra otkriveno je da je Monsanto zaposlio četiri konzultantske tvrtke, koje su prijavile da su primile najmanje 910,000 eura od kompanije. Međutim, tek nakon što je CEO Tajništvu zaduženom za Registar transparentnosti prijavio Monsanto, uočen je taj pogrešan podatak. Kompanije je naposljetku promijenila podatak i novi budžet iznosi 1,250,000 eura, a Tajništvo je slučaj proglasilo riješenim, bez da je tražilo dodatnu dokumentaciju ili provelo daljnje provjere.

Da bi Registar uistinu ispunio svoju svrhu, a to je informiranje građanstva o procesima donošenja odluka u EU-u i poticanje na aktivnije sudjelovanje u demokratskom životu EU-a, nužne su promjene funkcioniranja Registra. Corporate Europe Observatory ističe kako trenutni Registar nije dobro opremljen te kako se to odražava na podacima. Prije svega, problem je što Registar nije utemeljen na pravnom aktu i što Tajništvo nema ovlasti za osiguravanje ispravne primjene pravila. Također, iako je ovaj Registar trenutno najveći registar transparentnosti na svijetu, Tajništvu koje ga nadzire kronično nedostaje ljudstva, naglašava CEO. Također, kao ključno ističu povezivanje nadzora s kaznama zbog nedostatka usklađenosti, tj. prikrivanja točnih podataka o lobiranju jer sve dok je sustav temeljen na dobrovoljnoj osnovi, najbolje čemu se možemo nadati je da organizacija koja prekrši EU pravila lobiranja neće moći pristupiti donositeljima odluka u Bruxellesu pod „nema registracije, nema sastanka“ pravilom.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Potrebno je uvesti kazne za prikrivanje lobiranja u EU-u 1 Potrebno je uvesti kazne za prikrivanje lobiranja u EU-u 2

chevron-right