MEGA Kamapanja: Stvorimo bolju Europu za sve!

13. lipnja 2018.

S obzirom na to da Europa prolazi kroz mnoge političke promjene i donosi ključne odluke, Europski građanski forum i njegove organizacijske članice, uključujući GONG, žele osigurati da su procesi demokratski, te da se u njih uključe svi iz Europe.

  

Europski građanski forum (ECF), kao transnacionalna mreža koja okuplja preko 100 udruga i nevladinih organizacija diljem 27 zemalja Europe, aktivno radi na pitanjima kao što su građansko obrazovanje, zaštita ljudskih prava, zaštita okoliša i zagovaranje demokracije. Štoviše, nastoji potaknuti građanski angažman i time pridonijeti nastanku europske javne sfere u kojoj se u potpunosti prepoznaju uloga i utjecaj civilnog društva.Kao član ECF-a, GONG je imao priliku sudjelovati u Danima građanskog informiranja u Sofiji, Bugarskoj, gdje su od 29. do 31. svibnja adresirana ključna pitanja i teme poput digitalne demokracije u EU i smanjenja građanskog prostora. Ovo je jedan od mnogih projekata koja je ECF pokrenuo unutar proteklih godinu dana. Trenutno je fokus stavljen na MEGA kampanju u tijeku.

Sadašnja kampanja pod nazivom Make Europe Great for All (MEGA) temelji se na ideji da je kolektivno dobro u društvu potkopano zbog godina krize u Europi, politika Europske unije ne fokusira se na rješavanje društvenih pitanja i diljem Europe jača populizam. Prema podacima Eurobarometra, “48 % Europljana nezadovoljno je s načinom na koji demokracija funkcionira u njihovoj zemlji”.

Stoga je cilj kampanje promovirati važne koncepte i vrijednosti poput demokracije, solidarnosti, jednakosti i uključenosti svih građana u politiku, te poticati na razvoj mreža nevladinih organizacija, lokalnih zajednica, novinara, aktivista, sindikata i poduzetnika koji bi formulirali zahtjeve i podnijeli prijedloge budućim kandidatima koje misle izaći na sljedeće europske izbore. GONG je ponosan što sudjeluje u inicijativi Europskog građanskog foruma kako bi Europa  mogla postati bolje mjesto za sve. 

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

MEGA Kamapanja: Stvorimo bolju Europu za sve! 1    MEGA Kamapanja: Stvorimo bolju Europu za sve! 2

chevron-right