GONG zapošljava

01. lipnja 2018.

„Aktivni građani i odgovorne institucije za slobodno i solidarno društvo“ – to je GONG-ova misija koju pretačemo u brojne projekte za koje, ovim natječajem, tražimo nove suradnike/ce.  

GONG je organizacija civilnog društva usmjerena unaprjeđenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture kao i poticanju aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana u političkim procesima, osobito procesima donošenja odluka vezanih uz dobro upravljanje javnim i zajedničkim dobrima, zaštitu i promicanje vladavine prava te ljudskih prava i solidarnosti. GONG provodi istraživanja i analize, obrazuje, informira i javno zagovara.

1. Čime se GONG bavi? GONG doprinosi razvoju demokratskih političkih procesa, institucija i kulture, a posebno povećanju transparentnosti, otvorenosti i participativnosti u ovim sferama:

 • tijela nacionalne i lokalne vlasti, nezavisne institucije, europski poslovi,...
 • izborni sustav, referendumi, ostali participativni procesi donošenja odluka,...
 • antikorupcijska politika (sprečavanje sukoba interesa, pristup informacijama,...),...
 • obrazovanje, građanski odgoj i obrazovanje, civilno društvo, medijski sustav...

2. Kako se radi u GONG-u? Metode i aktivnosti grupirane su u istraživanja, informiranja javnosti, javno zagovaranje i educiranje:

 • redovito praćenje/monitoring, istraživanja, policy analize i brifovi,...
 • sudjelovanje u procesima oblikovanja javnih politika, umrežavanje, odnosi s javnostima,...
 • neformalni obrazovni programi, predavanja, priručnici, savjetovanja građana,...

3. Koga GONG traži? Politički i medijski pismene suradnice/ke koji kritički razmišljaju, argumentirano raspravljaju, dijele vrijednosti GONG-a i odgovorno rade svoj posao što uključuje i:

 • znanje i razumijevanje politike (javnih politika, političke scene, RH i EU i regija),
 • vještine javne komunikacije (praćenje medija, produkcija, javno komuniciranje),
 • sudjelovanje u projektnom ciklusu (osmišljavanje, raspisivanje, provođenje, evaluacija, izvještavanje - u zadanim rokovima i visokom standardu kvalitete),
 • visokoobrazovane osobe zainteresirane za stjecanje novih znanja i vještina.

4. Što GONG nudi? Uz administrativnu podršku, novim suradnicima/ama nudimo:

 • plaću oko ili iznad zagrebačkog prosjeka visoko obrazovane osobe;
 • poticajnu radna atmosferu i prilike za učenje:
 • aktivno sudjelovanje u promoviranju razvoja demokratske političke kulture u Hrvatskoj 🙂

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj natječaj, svoj životopis i motivacijsko pismo pošaljite na ured@gong.hr  s naznakom „Za natječaj za posao u GONG-u" do ponedjeljka 18.6.2018. u 12 sati.

GONG brine za zaštitu vaših osobnih podataka. Slanjem prijave na natječaj dajete privolu za držanje vaših osobnih podataka (biografije, motivacijska pisma, preporuke) u bazi prijava na ove i buduće natječaje za posao u GONG-u. Podaci koje nam pošaljete drže se u bazi do trenutka u kojem nam ne uskratite privolu za njihovo korištenje za potrebe procesa odabira kandidata za poslove u GONG-u. Privolu za obradu podataka možete uskratiti u bilo kojem trenutku. Ako imate ikakva pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka, želite uskratiti privolu za njihovu obradu i pohranu, ili ostvariti neko od ostalih prava opisanih u našim Pravilima privatnosti u točki 4 i ostalim točkama, javite nam se na osobni-podaci@gong.hr

chevron-right