Učinkoviti ljudski potencijali

30. svibnja 2018.

Svrha oba sporazuma o suradnji GONG-a - s Fakultetom političkih znanosti te Fakultetom elektrotehnike i računarstva - je pridonijeti međusobnom povezivanju i jačanju suradnje, posebno u poljima unaprjeđenja demokratske političke kulture i demokratskih institucija.

Sporazumom o strateškoj suradnji između GONG-a i Fakulteta političkih znanosti koji je danas potpisan definirana su načela dugoročne suradnje između FPZG-a i GONG-a. Posebno izdvojena područja zajedničkog interesa su: reprezentacija društvenih skupina u političkim sustavima, uloga mladih u političkim sustavima, politička kultura građana (ponajprije mladih), građanske i političke kompetencije građana te politička socijalizacija i političko obrazovanje, proces stvaranja javnih politika i uloga civilnog društva u demokracijama.

Fakultet političkih znanosti kao visokoškolska ustanova izvodi istraživačke i razvojne projekte te provodi preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije i znanstveni i stručni rad u polju politologije i polju informacijskih znanosti (komunikologija, novinarstvo, masovne komunikacije, javni mediji). GONG, kao organizacija civilnog društva usmjerena unaprjeđenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture kao i poticanju aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana u političkim procesima, je osobito usmjeren ka poboljšanju procesa donošenja odluka vezanih uz dobro upravljanje javnim i zajedničkim dobrima, zaštiti i promicanju vladavine prava te ljudskih prava i solidarnosti.

Kroz aktivnosti poput razvoja i provedbe zajedničkih projekata i znanstveno-istraživačke suradnje, razvoja i održavanja zajedničkih edukacijskih programa i radionica, zajedničku organizaciju i provedbu javnih tribina, konferencija i stručnih skupova te redovitu razmjenu znanja i iskustva djelatnika produbit će se već postojeća među-institucijska suradnja u aktivnostima transfera znanja prema društvu.

Trenutno Fakultet i GONG zajedno provode projekt “Aktivni studenti - korisni građani - pravedno društvo: partnerstvo u razvoju programa društveno korisnog učenja za razvoj kompetencija studenata i studentski doprinos zajednici”, započet u ožujku 2018. U suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom, na strukturirani način organizirat će se programi društveno korisnog učenja (DKU) za studente politologije i novinarstva te će se društveno korisno učenje uklopiti u akademski kurikulum na tri kolegija, čime će se povećati broj studenata koji doprinose zajednici. Osim obogaćivanja znanja stečenih na Fakultetu kroz praktični angažman, studenti će proces učenja proširiti iz učionice u zajednicu te će na ovaj način dodatno razviti građansku odgovornost, toleranciju i brigu za druge. Uz razvoj individualnih studentskih kompetencija, projektom se istovremeno omogućuje studentima da pridonose rješavanju društvenih problema.

Sporazumom o suradnji na istraživačkim i razvojnim projektima između GONG-a i Fakulteta elektrotehnike i računarstva pak dogovorena je dugoročna znanstvena, tehnička i stručna suradnja na području istraživanja i razvoja, a posebice na projektima vezanima uz razvoj sustava podatkovne i tekstne analitike kao podrške razvoju demokratskih procesa i institucija te političke kulture. Konkretni projekti unutar kojih će se ova suradnja realizirati razvijaju se u suradnji s FER-ovim TakeLabom.

Učinkoviti ljudski potencijali 1             Učinkoviti ljudski potencijali 2        Učinkoviti ljudski potencijali 3

chevron-right