Kome prijaviti nepravilnosti oko prikupljanja potpisa?

23. svibnja 2018.

S obzirom na upite građana GONG-u o tome gdje i kako prijaviti nepravilnosti oko prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma, u ovom članku se objašnjava što točno razni propisi (ne)pojašnjavaju. Ujedno objavljujemo kontakte državnih tijela kojima se građani mogu obratiti s konkretnim upitima i prijavama.

Problem je u tome što u slučaju prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma nema jasnih pravila i smjernica za prijave nepravilnosti, tj. nije jasno propisano koje je tijelo nadležno za koje vrste nepravilnosti. Zakon o referendumu, naime, ne propisuje kome se građani mogu obratiti ako primijete nepravilnosti, a ključne državne institucije ne preuzimaju odgovornost.

GONG je stoga poslao upit Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) i Ministarstvu uprave - institucijama koje bi ipak trebale moći razjasniti situaciju.

Iz Ministarstva uprave, koje je uz Hrvatski sabor najodgovornije za to što u Zakonu o referendumu i dalje nije definirana nadležnost za nepravilnosti i koje je – usput budi rečeno - u travnju 2018. donijelo odluku o osnivanju radne skupine za izradu Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, nismo još dobili odgovor na upit.

Iz Državnog izbornog povjerenstva odgovorili su nam da nemaju nikakve veze s aktivnostima prije održavanja samog referenduma: „Sukladno odredbama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, državni referendum raspisuje Hrvatski sabor nakon što utvrdi da su ispunjeni zakonom određeni uvjeti.  Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske je tijelo nadležno za provedbu državnog referenduma te se brine za njegovu zakonitu provedbu. Državno izborno povjerenstvo nije nadležno za predreferendumske aktivnosti koje obuhvaćaju i izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma. U odnosu na isto upućujemo na odredbu članka 8.f Zakona o referendumu (…) u kojem je navedeno da se nakon isteka roka za sakupljanje potpisa birača, svi popisi dostavljaju Organizacijskom odboru koji provjerava je li izjašnjavanje provedeno u skladu sa zakonom“.

Građanima i građankama koji primijete ikakve potencijalne nepravilnosti u prikupljanju potpisa za raspisivanje referenduma GONG ipak preporuča da se obrate svim potencijalno nadležnim tijelima:

  • Državno izborno povjerenstvo (stalno i neovisno državno tijelo nadležno za provedbu izbora i referenduma te provedbu nadzora financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe): dip@izbori.hr
  • Ministarstvo uprave (obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na, među ostalim, politički i izborni sustav): kabinet@uprava.hr
  • Agencija za zaštitu osobnih podataka (nadzire provođenje zaštite osobnih podatka na zahtjev ispitanika – fizičke osobe, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti): ulaganje pritužbe opisano OVDJE i putem slanja e-maila na azop@azop.hr
  • Hrvatski sabor, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav (matično radno tijelo za referendum): odbupips@sabor.hr
  • Hrvatski sabor, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (matično tijelo za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda te ostvarivanje prava nacionalnih manjina utvrđenih Ustavom i zakonima): odbor.prava@sabor.hr.

*Nadopunjujemo članak odgovorom Ministarstva uprave od 24. svibnja 2018., koji prenosimo u cijelosti:

„Nastavno na Vaš upit dostavljen e-mailom Ministarstvu uprave u vezi tijela kojima se mogu prijaviti nepravilnosti prilikom prikupljanja potpisa za raspisivanje dvaju referenduma te Vašim navodima da Vam se javljaju zabrinuti građani u vezi istog, Ministarstvo uprave očituje se u nastavku.

Zakonom o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16 i 73/17 - dalje u tekstu: Zakon) utvrđeno je da se izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma može održavati na svakom za to prikladnom mjestu u skladu s odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (grada ili općine).

Sukladno odredbama članka 8.c Zakona, Organizacijski odbor dužan je prijaviti mjesta na kojima će se održavati izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma policijskoj upravi na čijem se području izjašnjavanje održava i to pet dana prije izjašnjavanja.

Mjesta na kojima će se održavati izjašnjavanje moraju biti označena i uočljiva s tim da njihovo označavanje ne smije sadržavati državna obilježja, sukladno odredbi članka 8. d Zakona.

Pritužbe vezane za prikupljanje potpisa mogu se dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu koje će kao tijelo biti nadležno za provedbu državnog referenduma ukoliko se ispune uvjeti za njegovu provedbu. Nadalje, pritužbe vezane za mjesta na kojima će se prikupljati potpisi za raspisivanje referenduma mogu se uputiti predstavničkom tijelu lokalne jedinice (gradskom ili općinskom vijeću ili Županijskoj skupštini Grada Zagreba), a nepravilnosti vezane za remećenje javnog reda i mira nadležnoj policijskoj upravi na čijem se području izjašnjavanje održava.“

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

  

chevron-right