Ustavni sud nenadležan, premijer svemoćan

18. svibnja 2018.

Ustavni je sud u travnju ove godine donio rješenje prema kojem „nije nadležan za odlučivanje“ u slučaju razrješenja MOST-ovih ministara iz 2017. godine. GONG je, naime, predložio pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti razrješenja MOST-ovih ministara, koje je donio premijer Plenković u travnju 2017. godine.

Ustavnom smo sudu u prijedlogu iz lipnja 2017. naveli kako su razrješenja (NN br. 42/2017) ministra unutarnjih poslova Orepića, ministra pravosuđa Šprlje, ministra zaštite okoliša i energetike Dobrovića te potpredsjednika Vlade i ministra uprave Kovačića nesuglasna s nizom članaka Ustava i zakona o Vladi te smo tražili da se razrješenja proglase protuustavnima, protuzakonitima te da ih se ukine

Upozorili smo da je - iako zakoni ne propisuju mogućnost razrješenja ministara od strane predsjednika Vlade osim u slučaju podnošenja ostavke ministra - predsjednik Vlade ipak potpisao rješenja o razrješenjima. Također smo istaknuli da Vlada kao kolektivno tijelo nije glasala o razrješenjima ministara, tj. nije donijela odluku sukladno Zakonu o Vladi. Naposljetku, upozorili smo da saborski zastupnici nisu imali mogućnost postavljati pitanja razriješenim ministrima na tzv. aktualnom prijepodnevu, čime se nije mogla ostvariti Ustavna odredba kojom Vlada odgovara Hrvatskom saboru, a Hrvatski sabor nadzire rad Vlade.

Ustavni je sud u travnju ove godine donio rješenje prema kojem Ustavni sud „nije nadležan za odlučivanje“ u ovom slučaju s obrazloženjem da su razrješenja ministara „pojedinačni akti“, koji ne spadaju pod „druge propise“ iz članka 125. Ustava koji kaže da USUD odlučuje o „suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom“.

„Pod 'drugim propisom', u smislu članka 125. alineje 2. Ustava, razumijeva se eksterni općenormativni i pravno obvezujući akt koji je donijelo tijelo državne vlasti  radi uređenja pojedinih pitanja, izvršenja i/ili provedbe zakona, odnosno provedbe drugog propisa više pravne snage, koji uređuje odnose na općenit način i koji djeluje prema svima koji se nađu u pravnoj situaciji da se na njih dotični akt ima primijeniti. Sukladno tome, temeljna materijalna obilježja 'drugog propisa'  u smislu članka 125. alineje 2. Ustava jesu njegova apstraktnost i generalnost“, stoji u negativnom rješenju Ustavnog suda.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Ustavni sud nenadležan, premijer svemoćan 1   Ustavni sud nenadležan, premijer svemoćan 2

chevron-right