GONG = europski think & do-tank

18. travnja 2018.

Na natječaju „Operativne potpore – Strukturna podrška europskim think-do-tanks i organizacijama civilnog društva na europskoj razini“, kojeg je u sklopu programa Europa za građane raspisala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), udruga GONG je u Cjelini 2 – Demokratska i građanska participacija dobila operativnu potporu u iznosu 198,094.40 EUR.

GONG je organizacija civilnog društva usmjerena unaprjeđenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture, kao i poticanju aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana u političkim procesima. GONG provodi istraživanja i analize, obrazuje, informira i javno zagovara.

GONG je utemeljen 1997. godine kao inicijativa "Građani organizirano nadgledaju glasanje", no to je ime promijenio izmjenama Statuta 2000. u jednostavno GONG. Vrijednosti GONG-a su:

- otvorenost i transparentnost;

- participacija građana u donošenju odluka;

- integritet i odgovornost u javnoj sferi;

- poštivanje ljudskih prava i zalaganje za ravnopravnost;

- izgradnja mira i kultura dijaloga;

- solidarnost i uključivost u društvu i uvažavanje različitosti;

- antifašiazm i sekularizam;

- odgovornost prema prirodi i okolišu i zalaganje za održivi razvoj.

Zahvaljujući financijskoj podršci programa Europa za građane, GONG će se fokusirati na razvojem digitalne demokracije u Hrvatskoj, ne samo u odnosu na ostvarenje prava građana na pristup informacijama, nego s fokusom na pravovremeni pristup potpunim i točnim podacima u otvorenim formatima, poput primjerice stvaranja baze podataka o politički izloženim osobama u Hrvatskoj „Mozaik veza“ te otvaranjem rasprava o otvorenim podacima na konferencijama povodom Dana otvorenih podataka.

Nadalje, GONG će nastaviti raditi na promoviranju zakonskog uređenja lobiranja u Hrvatskoj kako bi se osiguralo stvaranje informacija o lobističkim aktivnostima, kao i o djelovanju tijela javne vlasti kroz radne skupine ili sastanke dužnosnika s lobistima. K tome, GONG će nastaviti zagovarati objavljivanje registra stvarnih vlasnika tvrtki koje posluju u Hrvatskoj te usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim koje planira uvesti otvorene registre u cijeloj EU.

GONG će nastaviti promovirati istraživanja javnih politika, posebno onih koje imaju direktan utjecaj na otvorenost i transparentnost vlasti, kao i povećanu participaciju građana u političkim procesima, te provjeravanje činjenica koje političari iznose u javnosti kroz su-izdavaštvo nad Faktografom, specijaliziranim news portalom za provjeravanje činjenica.

Posebnu pažnju GONG će nastaviti davati razvoju političke pismenosti u Hrvatskoj, kroz sudjelovanje u procesima oblikovanja javnih politika (npr. kurikularna reforma), kao i kroz neformalne edukativne programe namijenjene nastavnicima koji mogu provoditi građanski odgoj i obrazovanje u školama, kao i građanskim inicijativama.

Konačno, GONG će nastaviti razvijati suradnje i razmjene iskustava s organizacijama za ljudska prava koje djeluju u Europskoj uniji te koje u regiji prate prilagođavanje vlastitih zemalja uvjetima za članstvo u EU u odnosu na pregovaračka poglavlja 23 i 24.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

GONG je europski think-do-tank čije aktivnosti sufinancira Europska unija u okviru programa Europa za građane.

   GONG = europski think & do-tank 1      GONG = europski think & do-tank 2

chevron-right