Stranačke financije u 2016.

26. siječnja 2018.

Iz analize je vidljivo da je vladajuća stranka HDZ u izbornoj godini dobila najviše donacija, više nego sve ostale stranke zajedno, te da je najviše potrošila na promidžbu, također više nego sve ostale stranke zajedno. HDZ je „pobjednik“ i u prihodima od članarina.

Kako se moglo dogoditi da je Revizija utvrdila, primjerice, da podaci iskazani u Izvještaju o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija i evidentirani u poslovnim knjigama nisu istovjetni podacima iskazanim u Financijskom izvještaju o financiranju izborne promidžbe i/ili Izvješću o troškovima (rashodima) izborne promidžbe, a da je DIP prihvatio izvješća o financiranju izborne promidžbe ne provjeravajući njihovu točnost i vjerodostojnost. GONG je već ranije upozoravao da DIP ne obavlja stvarni i potrebni nadzor financiranja stranaka već samo provodi administrativni nadzor pa se javnost ne bi trebala iznenaditi ukoliko se pojave nove male „fimi medije“.

Krajnje je vrijeme da Ministarstvo uprave i Vlada krenu s ozbiljnim poboljšanjima pravnog okvira koji regulira financiranje stranaka i kampanja, a da DIP napokon krene stvarno nadzirati financiranje stranaka i kampanja što mu je zakonska obveza. GONG ističe da je u tijeku neizborna godina pa će biti vremena da se zakonodavstvo poboljša i napokon regulira transparentnost financiranja i referendumskih kampanja.

Zabrinjava da su uvjetno mišljenje dobile pojedine stranke (Stranka Milana Bandića, HSLS i SDSS) koje sudjeluju u obnašanju vlasti.

Iz analize je vidljivo da je vladajuća stranka HDZ u izbornoj godini dobila najviše donacija (8.172.101,00 kn), više nego sve ostale stranke zajedno, te da je najviše potrošila na promidžbu i informiranje (16.391.539,00 kn), također više nego sve ostale stranke zajedno. HDZ je „pobjednik“ i u prihodima od članarina (5.873.258,00 kn). Detaljniji podaci za sve stranke mogu se pronaći u nastavku.

Iako je ostvaren značajan napredak u financijskom poslovanju većine političkih stranaka i dalje je potreban proaktivan nadzor financiranja od strane DIP-a koji bi u suradnji s ostalim institucijama trebao provjeravati istinitost podataka navedenih u financijskim izvještajima političkih stranaka.

GONG u nastavku donosi nekoliko najzanimljivijih podataka iz nalaza Revizije koji mogu poslužiti kao pokazatelj stupnja urednosti stranačkih financija, transparentnosti rada i prostora za poboljšanja, na kraju ove analize GONG predlaže preporuke za veću transparentnost novca u politici.

Državni ured za reviziju svake godine objavi i uputi Hrvatskom saboru izvješća o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja političkih stranaka. Opsežna i detaljna izvješća nude uvid u strukturu i financijsko poslovanje političkih stranaka, no ujedno su dobar izvor za detektiranje daljnjih značajnih poboljšanja u sustavu.

Napominjemo kako polazišna točka poslovanja svih političkih stranaka, a posebno parlamentarnih mora biti bezuvjetno mišljenje revizije što bi trebao biti minimum za jačanje povjerenja javnosti u rad političkih stranaka. Posebno je važno da Državni ured za reviziju o svim uočenim nepravilnostima obavijesti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se utvrdilo ima li osnove za pokretanje određenih postupaka.

GONG se već 2003. godine izborio da se financijskih izvještaji i nalazi revizije objavljuju nakon što se dostave Hrvatskom saboru što je kasnije postala uobičajena praksa i sastavni dio novog zakonodavstva o financiranju političkih stranaka.

Ciljevi revizije bili su:

-       provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja

-       provjeriti primjenu zakona i drugih propisa vezanih uz organizaciju i financijsko računovodstveno poslovanje

-       provjeriti pravilnost stjecanja prihoda

-       provjeriti pravilnost ostvarenja rashoda, odnosno provjeriti jesu li financijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke

-       provjeriti pravilnost izvršenja drugih transakcija.

Iako postoji vidljiv napredak u urednosti financijskog poslovanja, 25 političkih stranaka, od kojih je devet parlamentarnih dobilo bezuvjetno mišljenje (najbolje), a 12 stranaka dobilo je uvjetno od kojih je pola parlamentarnih, a Revizija je dala i jedno nepovoljno mišljenje za izvanparlamentarnu stranku.

Prihodi političkih stranaka obuhvaćenih revizijom iznosili su 135.324.686,00 kn, a rashodi 123.353.323,00 kn. Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti koji su utjecali na izražavanje mišljenja uglavnom se odnose na djelokrug i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje, računovodstveno poslovanje, prihode, rashode te korištenje poslovnih prostora.

Uvjetno mišljenje je izraženo za:

Bandić Milana 365 - Stranku rada i solidarnosti (Stranka rada i solidarnosti)

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) - izvanparlamentarna stranka

Dusparu Mirka - Nezavisnu listu (Duspara Mirko-NL)

Hrvatsku čistu stranku prava (HČSP) - izvanparlamentarna stranka

Hrvatsku seljačku stranku (HSS)

Hrvatsku socijalno-liberalnu stranku (HSLS)

Hrvatsku stranku prava dr. Ante Starčević (HSP AS) - izvanparlamentarna stranka

Hrvatsku stranku umirovljenika (HSU)

Hrvatske laburiste - Stranku rada (Laburisti) - izvanparlamentarna stranka

Nezavisnu listu Stipe Petrina (NLSP) 

Samostalnu demokratsku srpsku stranku (SDSS)

Živi zid

Nepovoljno mišljenje je izraženo za Bošnjačku demokratsku stranku Hrvatske.

Prihodi pojedinih parlamentarnih stranaka 2016.

Tablica 1. Ukupni prihodi parlamentarnih političkih stranaka (u milijunima kuna)

Stranačke financije u 2016. 1

Parlamentarne stranke su u 2016. izbornoj godini uprihodile ukupno 135.324.686,00 kn od čega su najviše uprihodili HDZ (52.192.322,00 kn) i SDP (33.608.222,00 kn) uglavnom iz državnog i lokalnih proračuna. Najmanje su uprihodili Hrvatska demokršćanska stranka (474.453,00 kn) i Promijenimo Hrvatsku (639.891,00).

Tablica 2. Prihodi iz državnog proračuna u 2016. (u milijunima kuna)

Stranačke financije u 2016. 2

Parlamentarne su stranke 2016. godini primile iz državnog proračuna ukupno 73.908.594,00 kn od čega su najviše uprihodili HDZ (26.744.688,00 kn) i SDP (20.413.847,00 kn). Najmanje su dobili Promijenimo Hrvatsku (130.448,00kn) sukladno broju zastupnika i HRAST (356.137,00 kn). 

Tablica 3. Prihodi iz lokalnih proračuna (u milijunima kuna)

Stranačke financije u 2016. 3

Iz lokalnih proračuna, što uključuje proračune općina, gradova i županija, stranke su ukupno primile 31.751.345,00 kn od čega su najviše uprihodili HDZ (11.203.470,00 kn) i SDP (7.960.965,00 kn). Stranka Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti, Živi zid i Promijenimo Hrvatsku nisu dobili sredstva iz lokalnih proračuna. Iz tablica 2. i 3. vidljivo je da su stranke ukupno primile 105.659.939,00 kn javnog novca, tj. iz različitih javnih proračuna.

Tablica 4. Prihodi od članarina

Stranačke financije u 2016. 4

Ukupan prihod stranaka od članarina i članskih doprinosa iznosio je 11.205.193,00. Najveće prihode od članarina i članskih doprinosa imao je HDZ (5.873.258,00 kn) i SDP (2.448.775,00 kn), a HNS je sljedeći s 1.340.380,00 što je posebno zanimljivo jer se radi o stranci s manjim brojem članova. Hrvatska demokršćanska stranka, HDSSB i MOST imali su 0 kn prihoda od članarina.

Tablica 5. Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija) - u milijunima kuna

Stranačke financije u 2016. 5

Ukupan prihod stranaka od donacija iznosio je 13.178.163,00 što je tri puta više u odnosu na prošle godine. Najveće prihode od donacija imao je HDZ (8.172.101,00 kn) što je gotovo jedanaest puta više od SDP-a (682.175,00) i stranka Milana Bandića (1.831.956,00 kn). Nula kuna je primila Hrvatska demokršćanska stranka, a slijedi HSLS (500,00 kn), HRAST (3.515,00 kn), Živi zid (9.515,00 kn) dok je MOST primio 53.049,00 kn.

Tablica 6. Drugi prihodi (u milijunima kuna)

Stranačke financije u 2016. 6

Stranke su ostvarile 5.281.391,00 kn drugih prihoda što je sličan iznos kao i prethodnih godina. Najveći iznos drugih prihoda imao je SDP (2.102.460,00 kn), a većina se odnosi na prihode od imovine. Zatim HDSSB s 1.206.739,00 kn, a odnosi se uglavnom na prihode od prodaje poslovnog prostora te HNS 787.520,00 kn s prihodima od kotizacija za sportske susrete dok je HDZ imao samo 198.805,00 drugih prihoda. Najmanje druge prihode su ostvarili Hrvatska demokršćanska stranka (2,00 kn) i stranka Milana Bandića (88,00 kn).  

Struktura prihoda za pojedine stranke (kn)

Stranačke financije u 2016. 7

Rashodi pojedinih parlamentarnih stranaka u 2016.

Tablica 7. Ukupni rashodi (u milijunima kuna)

Stranačke financije u 2016. 8

Ukupni rashodi parlamentarnih stranaka iznosili su 123.353.323,00 kn. Najveće rashode su imali HDZ (45.029.219,00 kn), SDP (36.880.451,00 kn) i HNS (10.631.321,00 kn). Najmanje rashode je ostvarila Hrvatska demokršćanska stranka (100.905,00 kn), HRAST (330.109,00 kn), a Živi zid je potrošio samo  (513.922,00 kn).

Tablica 8. Rashodi za zaposlene (u milijunima kuna)

Stranačke financije u 2016. 9

Stranke su potrošile 23.811.470,00 kn za zaposlene, a najviše su potrošili HDZ (9.021.511,00 kn) i SDP (7.309.647,00) te HNS (3.163.918,00 kn). HDZ je imao 73 zaposlenika, SDP 54, a HNS 28 zaposlenika. Rashoda za zaposlene nisu imali stranka Milana Bandića, Hrvatska demokršćanska stranka i Promijenimo Hrvatsku dok je Živi zid imao 36.551,00, a MOST 1.150.666,00 kn.  

Tablica 9. Rashodi za promidžbu i informiranje (u milijunima kuna)

Stranačke financije u 2016. 10

Stranke su 2016. godini u kojoj su se održali izvanredni parlamentarni izbori ukupno potrošile na promidžbu 30.019.215,00 kn, a najviše su potrošili HDZ (16.391.539,00 kn) i SDP (3.970.597,00 kn) dok je treća po redu stranka Milana Bandića (3.034.967,00 kn) te MOST (2.176.726,00 kn). Troškova za promidžbu nije imala Hrvatska demokršćanska stranka HGS (0 kn), a Živi zid je potrošio 186.616,00 kn.  

Struktura rashoda za pojedine stranke (kn)

Stranačke financije u 2016. 11

Pregled pojedinih nepravilnosti po strankama

Najčešće nepravilnosti koje je revizija utvrdila, a odnosi se na stranke koje su dobile uvjetno mišljenje:

-       pojedine političke stranke nisu sastavile temeljne financijske izvještaje na propisan način, tj. podaci iskazani u financijskim izvještajima nisu istovjetni podacima u poslovnim knjigama; Podaci iskazani u Izvještaju o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija i evidentirani u poslovnim knjigama nisu istovjetni podacima iskazanim u Financijskom izvještaju o financiranju izborne promidžbe i/ili Izvješću o troškovima (rashodima) izborne promidžbe;

-       pojedine političke stranke nisu ustrojile i vodile poslovne knjige ili nisu evidentirale poslovne događaje uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja (pojedini poslovni događaji koji su nastali u 2015. i prije, evidentirani su u poslovnim knjigama tijekom 2016., a evidentirani su i prihodi iz proračuna koji nisu naplaćeni u izvještajnom razdoblju za 2016.);

-       pojedine političke stranke nisu evidentirale rashode prema rasporedu računa za neprofitne organizacije ili su poslovne događaje evidentirale bez vjerodostojne dokumentacije, odgovorna osoba nije prethodno ovjerila i kontrolirala knjigovodstvene isprave na temelju kojih su evidentirani poslovni događaji;

-       potraživanja i obveze nisu evidentirana na propisani način, a uz službena putovanja nisu priložena izvješća sa službenog puta ili nisu ispostavljani putni nalozi;

-       popisom imovine i obveza, pojedine političke stranke nisu obuhvatile cjelokupnu imovinu i obveze ili popis uopće nije obavljen, nisu uskladile knjigovodstveno sa stvarnim stanjem, a odgovorna osoba nije donijela odluku o prihvaćanju godišnjeg popisa imovine i obveza, kao i načinu nadoknađivanja manjkova i mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove;

-       primljene donacije iz nedopuštenih izvora nisu prijavljene Državnom izbornom povjerenstvu u propisanom roku kao ni pravodobno uplaćene u državni proračun; Potvrde o primitku donacija nisu izdavane, a izvješće o primljenim donacijama nije sastavljeno i objavljeno na mrežnoj stranici;

-       uz račune za izvršene usluge nije priložena specifikacija obavljenih usluga niti je vidljiva vrsta usluga i vrijeme kada su usluge obavljene, a račun dobavljača u vezi izborne promidžbe je plaćen sa središnjeg (redovnog) računa političke stranke, umjesto s računa za financiranje izborne promidžbe.

Živi zid (uvjetno mišljenje)

Iskazivanje uvjetnog mišljenja Revizija temelji na činjenici da su prihodi i rashodi planirani opisno, a ne prema računima računskog plana. Rashodi za donacije (pomoći) prema podacima iz financijskih izvještaja i poslovnih knjiga, ostvareni su u iznosu 10.000,00 kn, a nisu planirani financijskim planom.

Knjigovodstvene isprave (ulazni računi) na temelju kojih su obavljena evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama nisu prethodno kontrolirane (ovjerene od zakonskog predstavnika ili ovlaštene osobe), osim dva ulazna računa za robu i usluge u iznosu 30.055,00 kn. U pojedinim slučajevima na računima dobavljača, Stranka nije navela aktivnosti na koje se poslovni događaj odnosi (primjerice: intelektualne i osobne usluge u iznosu 108.102,00 kn, reprezentacija u iznosu 17.788,00 kn, usluge prijevoza u iznosu 2.356,00 kn), te se ne može potvrditi jesu li sredstva korištena za ostvarenje ciljeva utvrđenih godišnjim programom rada i financijskim planom.

Dio rashoda evidentiran je na temelju izvoda žiro računa, bez priložene vjerodostojne isprave na temelju koje se može potvrditi da je poslovni događaj vezan uz navedeni rashod stvarno nastao.

Rashodi za plaće za prosinac 2016., za dvoje zaposlenika, nisu evidentirani u 2016., a prema izvodima žiro računa isplata je obavljena u siječnju 2017. Zbog navedenog su rashodi za plaće u 2016. manje iskazani za 10.711,00 kn, a višak prihoda više za navedeni iznos.

Nadalje, u poslovnim knjigama za 2016., 1. siječnja je iskazan višak prihoda u iznosu 70.404,00 kn i manjak prihoda u iznosu 3.523,00 kn, a 31. prosinca višak prihoda u iznosu 481.759,00 kn i manjak prihoda u iznosu 3.523,00 kn, a trebalo je iskazati višak prihoda 1. siječnja u iznosu 66.881,00 kn, odnosno 31. prosinca u iznosu 478.236,00 kn.

Prihodi iz državnog proračuna u iznosu 879.054,000 kn i prihodi iz gradskog proračuna u iznosu 4.464,00 kn su u poslovnim knjigama evidentirani na računu prihoda od donacija iz proračuna umjesto na računu prihoda po posebnim propisima. Također, pojedini rashodi nisu evidentirani u poslovnim knjigama na propisanim računima. 

U okviru rashoda za plaće evidentirani su rashodi za autorske honorare u iznosu 49.779,00 kn, a trebali su biti evidentirani na računu naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa. Nadalje, rashodi za motorni benzin i dizel gorivo, plin i uredski materijal u iznosu 31.886,00 kn evidentirani su na računu rashoda za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa umjesto na računu rashoda za materijal i energiju.

U financijskim izvještajima i poslovnim knjigama, ukupni rashodi iskazani su u iznosu 513.922,00 kn. Podaci o ostvarenim rashodima prema skupinama računa računskog plana iskazani u Izvještaju o prihodima i rashodima u pojedinim slučajevima ne odgovaraju podacima iz poslovnih knjiga.

Za primljene članarine nisu vođene evidencije. Potvrde o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) za redovito godišnje financiranje Stranke nisu izdavane.

Uz račune za odvjetničke usluge i knjigovodstvene usluge, koji su ispostavljani mjesečno, nije priložena specifikacija obavljenih usluga te nije vidljiva vrsta usluga i vrijeme kada su usluge obavljene. Obveza dostavljanja specifikacije obavljenih usluga uz mjesečne račune nije ugovorena.

Poslovanje preko posebnih računa, za financiranje izborne promidžbe za parlamentarne izbore u 2015. i 2016. nije evidentirano u poslovnim knjigama, osim dijela sredstava koja su prenesena na redovan žiro račun Stranke u iznosu 422.519,00 kn; Iz navedenih razloga su prihodi evidentirani u poslovnim knjigama i iskazani u financijskim izvještajima manji za 978.162.00 kn, a rashodi manje za 987.997,00 kn.

Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti (uvjetno mišljenje)

Državni ured za reviziju je u utvrdio da u poslovnim knjigama i u financijskim izvještajima nisu evidentirani niti iskazani rashodi i obveze u iznosu 155.887,00 kn, a rashodi i obveze za  promidžbu i informiranje, umanjeni su (stornirani) u iznosu 321.028,00 kn, bez pisanog obrazloženja i dokaza o razlozima zbog kojih je navedeni postupak obavljen. Rashodi u iznosu 102.822,00 kn koji se odnose na troškove goriva,  cestarinu prijevoz autobusom, taksijem i tramvajem, parkiranje te na troškove noćenja evidentirani su u poslovnim knjigama bez potpune dokumentacije,  odnosno  ispostavljenih putnih naloga.

Nadalje, poseban račun za financiranje izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor zatvoren je u rujnu 2017., a nije zatvoren u roku 30 dana od isteka roka za isplatu naknade troškova izborne promidžbe.

Financijski izvještaji nisu sastavljeni na način da pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja Stranke. Naime, podaci iskazani u Financijskom izvještaju o financiranju izborne promidžbe i Izvještaju o troškovima (rashodima) izborne promidžbe nisu istovjetni podacima iskazanim u Izvještaju o prihodima i rashodima neprofitnih  organizacija i evidentiranim u poslovnim knjigama.

Donacija za financiranje izborne promidžbe primljena iz nedopuštenih izvora, u  iznosu 45.000,00 kn, nije odmah po primitku prijavljena Državnom izbornom povjerenstvu, a u korist državnog proračuna uplaćena je u studenome 2017., umjesto u roku osam dana od dana primitka donacije.

Prema podacima i Izvještaja, prihodi su iskazani u iznosu 3.207.047,00 kn, rashodi u iznosu 4.034.508,00 kn te manjak prihoda u iznosu 827.461,00 kn. Preneseni manjak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 764.160,00 kn te manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 1.591.621,00 kn.

Financijski izvještaji ne pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja, jer nisu iskazani svi rashodi i obveze, zaključuje Državni ured za reviziju.

HSS (uvjetno mišljenje)

Revizija je utvrdila da u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima nije evidentirana i iskazana imovina - građevinski objekt društvenog doma u vlasništvu Stranke, za koji nije obavljena procjena vrijednosti te potraživanja od jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu 183.113,00 kn.

Na računima za reprezentaciju - ugostiteljske usluge (145.356,00 kn) nisu navedene aktivnosti za koje su rashodi ostvareni te se ne može potvrditi da su rashodi odnosno financijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih godišnjim programom rada u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Financijski izvještaji za 2016. ne daju objektivnu i realnu sliku o financijskom položaju Stranke, a vrijednost imovine iskazane u financijskim izvještajima nije točna jer su rashodi amortizacije iskazani u iznosu 98.625,00 kn bez priloženog obračuna amortizacije te nije iskazana sva imovina.

HSLS (uvjetno mišljenje)

Stranka nema planirana financijska sredstva potrebna za financiranje pojedinih aktivnosti kao ni njihove izvore te je otežano praćenje planiranih i ostvarenih aktivnosti tijekom godine.

Stranka za službeno vozilo ne vodi evidenciju potrošnje goriva i prijeđenih kilometara, utvrdila je Revizija.

HSU (uvjetno mišljenje)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. sadrže usporedbu ostvarenih prihoda i rashoda u 2016. s ostvarenim prethodne godine, međutim razlozi zbog kojih je došlo do većih odstupanja u odnosu na ostvarenje prethodne godine nisu navedeni.

Popis imovine i obveza na dan 31. prosinca 2016. obavljen je djelomično jer pojedine organizacijske jedinice nisu dostavile podatke o obavljenom popisu te nisu osigurani uvjeti za usklađenje stanja evidentiranog u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem.

Nadalje, Revizija je utvrdila da je blagajničko poslovanje ustrojeno za Središnjicu te većinu organizacijskih jedinica. Kod pojedinih organizacijskih jedinica blagajničko poslovanje nije vođeno uredno, jer je u pojedinim blagajničkim izvještajima iskazan negativan saldo, kod pojedinih stanje sredstava u blagajni iskazano u blagajničkom izvještaju na dan 31. prosinca 2016. nije istovjetno stanju evidentiranom u glavnoj knjizi, a pojedine organizacijske jedinice nisu poštivale Odluku o visini blagajničkog maksimuma utvrđenu odlukom Predsjedništva.

SDSS (uvjetno mišljenje)

Revizija je utvrdila da Stranka nema cjelovite podatke o iznosu sredstava koja joj pripada za 2016., jer pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu dostavile i/ili javno objavile odluku o raspoređenim sredstvima, što otežava kontrolu pravovremenosti naplate navedenih prihoda i iskazivanje potraživanja.

Dio putnih naloga ne sadrži redni broj, podatke o relaciji putovanja, marki i registarskoj oznaci automobila, početno i završno stanje brojila-kilometar/sat korištenog prijevoznog sredstva, likvidaciju obračuna i izvješće o službenom putu.

HDZ (bezuvjetno mišljenje)

Jedna od manjkavosti u HDZ-ovom Izvještaju je da donacija od 5.000,00 kn iz nedopuštenih izvora nije odmah prijavljena Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu i doznačena u korist državnog proračuna u roku osam dana od dana primljene uplate.

Preneseni manjak prihoda iz prethodne 2015. iznosi 10.372.838,00 kn te manjak prihoda za pokriće u 2017. iznosi 3.209.735,00 kn. Prema pisanom obrazloženju odgovorne osobe, Stranka planira manjak prihoda nadoknaditi prikupljanjem redovnih članarina koje plaćaju zaposleni i članovi Stranke, prikupljanjem dužnosničkih članarina koju plaćaju svi članovi Stranke koji obnašaju dužnost u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i u tijelima državne uprave, odnosno u gospodarskim ili pravnim subjektima na koje su raspoređeni kao aktivni članovi Stranke te prihoda iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za redovito godišnje financiranje.

HDZ je donirao drugima u obliku različitih pomoći u  iznosu 1.261.719,00 kn, što je  2,8% ukupno ostvarenih rashoda. Donacije se uglavnom odnose na donacije Zakladi hrvatskog državnog zavjeta  u iznosu 1.122.289,00 kn, te druge donacije (pomoći) građanima  i udrugama u iznosu 139.430,00 kn.

HNS (bezuvjetno mišljenje)

Rashodi za nabavu sitnog inventara iznosili su 123.869,00 kn. Na računu sitnog inventara  te ispravku vrijednosti iskazana je vrijednost sitnog inventara u iznosu 1.044.818,00 kn, a u analitičkoj evidenciji u vrijednosti 513.499,00 kn. Razlika u iznosu 531.319,00 kn nije evidentirana u analitičkoj evidenciji te stanje sitnog inventara na računu glavne knjige i stanja analitičke evidencije nije usklađeno.

Troškovi reprezentacije u iznosu 100.995,00 kn ostvareni su na temelju ispostavljenih računa na kojima nisu navedeni razlozi ugošćavanja, korisnici usluga reprezentacije, odnosno aktivnosti na koje se rashodi odnose te se ne može potvrditi da su rashodi odnosno financijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih godišnjim programom rada u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Revizija uglavnom ističe da je u poslovnim knjigama dio rashoda za reprezentaciju (piće i hrana konzumirana u uredu, na skupovima, druženjima) u iznosu 61.985,00 kn evidentiran na računu materijal za promidžbu i informiranje, dio u iznosu 1.957,00 kn na računu usluge promidžbe i informiranja, a dio u iznosu 295.955,00 kn na računu reprezentacija. Sve rashode za reprezentaciju trebalo je evidentirati na računu reprezentacija.

HDSSB (bezuvjetno mišljenje)

U skladu s odredbama Statuta, 50 dužnosnika stranke uplatilo je članski doprinos u iznosu 168.407,00 kn, koji je u poslovnim knjigama evidentiran kao prihod od dobrovoljnih priloga (donacija), a potraživanja za članske doprinose u poslovnim knjigama nisu evidentirana.

Nadalje, pojedini rashodi u poslovnim knjigama nisu evidentirani na propisanim računima, utvrdila je Revizija.

IDS (bezuvjetno mišljenje)

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza.

MOST (bezuvjetno mišljenje)

U poslovnim knjigama Stranka ne prati rashode po aktivnostima i izvorima financiranja, istaknula je Revizija.

Stranka u svojim poslovnim knjigama nije evidentirala rashode prema navedenim računima na način da se može utvrditi iznos rashoda koji se odnosi na redovno poslovanje i iznos rashoda koji se odnosi na izbornu promidžbu. Iz navedenih razloga se ne može sa sigurnošću potvrditi je li podaci iskazani u Financijskom izvještaju o financiranju izborne promidžbe, odgovaraju podacima o rashodima iskazanim u financijskim izvještajima i evidentiranim u poslovnim knjigama.

SDP (bezuvjetno mišljenje)

U okviru rashoda za reprezentaciju i naknade drugim osobama izvan radnog odnosa ostvareni su rashodi za promidžbene aktivnosti za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u iznosu 25.343,00 kn. Obveze za navedene rashode su plaćene s redovnog računa Stranke, a trebalo ih je, u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, podmiriti s posebnog računa za financiranje izborne promidžbe.

  Preporuke

Unatoč određenim zakonskim poboljšanjima i urednijem financijskom poslovanju većine parlamentarnih političkih stranaka i dalje ostaje pitanje kvalitetnog nadzora financijskog poslovanja u smislu izricanja sankcija i reagiranja Državnog odvjetništva na slučajeve zaprimljene od DIP-a i Državnog ureda za reviziju kao i podizanje kapaciteta DIP-a za obavljanje kvalitetnog nadzora kao što GONG stalno ističe u svojim preporukama. Stoga GONG smatra da je za transparentno i odgovorno trošenje sredstava političkih stranaka, u čijem udjelu javna sredstva imaju značajan iznos pa je time odgovornost i veća, potrebno:

-       da Hrvatski sabor zakonski regulira podnošenje financijskih izvještaja u strojno čitljivim formatima čime bi bila moguća automatska obrada, objavljivanje svih izvještaja na jednom mjestu, lako pretraživanje i ponovno korištenje podataka iz financijskih izvještaja;

-       da DIP uspostavi bazu podataka o donatorima i donacijama te je poveže s drugim sličnim bazama kao što su, primjerice, podaci o poslovima fizičkih i pravnih osoba dobivenih temeljem javne nabave, podaci o subvencijama, oprostima poreznih dugova, podacima o koncesijama, o pomilovanjima i sl. Na taj bi se način podaci mogli povezati i detektirati potencijalni koruptivni slučajevi;

-       da DIP i Državna revizija u nadzor financiranja stranaka u suradnji s drugim institucijama uključe ne samo nadzor poslovanja političkih stranaka nego i javnih poduzeća otkrivajući, primjerice, moguća plaćanje nekih troškova političkih stranaka od strane javnih poduzeća;

-       da DIP počne provoditi vlastite procjene troškova oglašavanja kako bi ih mogao uspoređivati s podacima iz financijskih izvještaja samih stranaka, na temelju čega su GONG i TIH 2007 otkrili značajno veće troškove HDZ-a od onih što su prikazani u izvještajima, što je kasnije istraženo i završilo na sudu u aferi Fimi Media.

 Političke stranke su jedan od stupova demokracije i njihovo je demokratsko i odgovorno djelovanje od iznimne važnosti za razvoj demokracije u Hrvatskoj. Transparentnost financiranja političkih stranaka i razumno upravljanje državnim i lokalnim novcem, tj. novcem svih poreznih obveznika, doprinosi osnaživanju povjerenja javnosti u političke stranke i demokraciju.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Informacije i stavovi izneseni u članku su odgovornost autora i ne predstavljanju službeni stav Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

chevron-right