Što je neutralnost interneta i što nam ona znači?

19. prosinca 2017.

Nedavne promjene u američkoj administraciji dovele su do promjena vezanih uz pristup i načine korištenja interneta u SAD-u, tzv. „Net neutrality“. Što je to točno neutralnost interneta, i kako je regulirana u Europi i Hrvatskoj?

 „Net neutrality“ (neutralnost interneta) je načelo prema kojem pružatelji internetskih usluga moraju jednako postupati prema svim podacima na Internetu, te ne smiju diskriminirati ili naplaćivati različito usluge zavisno o vrsti korisnika, sadržaja, web stranice, platforme, aplikacije, vrsti računalne opreme ili načina komunikacije. Prema ovom načelu pružatelj internetskih usluga ne može namjerno blokirati, usporiti ili dodatno naplatiti pristup određenim web stranicama ili online sadržaju.

Pojedine države reguliraju pristup širokopojasnom internetu kao javnu komunalnu uslugu, na sličan način na koji se reguliraju struja, plin ili vodoopskrba, ograničavajući pružatelje usluga i reguliranjem opcija koje pružatelji mogu ponuditi.

Što se dogodilo u Sjedinjenim Američkim Državama?

SAD su podržavale ovakav pristup neutralnosti interneta od 2015. godine odlukom tadašnjeg predsjednika Barracka Obame, no nakon što je Donald Trump imenovao Ajita Paia predsjednikom Komisije za savezne komunikacije (Federal Communications Comission, FCC), ona je 14. prosinca 2017. ukinula pravila kojima se osigurava slobodni i otvoreni Internet. Na tom temelju pružatelj internetskih usluga u Americi, poput tvrtki Verizon ili AT&T, može usporiti brzinu pristupa internetu svojim korisnicima te odrediti dodatno naplaćivanje za „brži“ internet, ili može odrediti da njihovi korisnici moraju posebno platiti ukoliko žele pristupiti stranicama/servisima kao što su Youtube, Spotify ili Facebook.

Kakva je situacija u Europi (i Hrvatskoj)?

Odluka o ukidanju neutralnosti interneta trenutno obuhvaća samo korisnike telekomunikacijskih tvrtki u SAD-u koje planiraju promijeniti svoja pravila i regulacije vezane uz korištenje njihovih usluga nakon nove odluke FCC-a. Iako postoje telekomunikacijske kompanije koje u Europi žele potaknuti prodaju vlastitih sadržaja i ograničiti konkurentske kompanije uvođenjem različitih načina ili brzina pristupa mreži, u Europi djeluju mnoge nacionalne i europske institucije za zaštitu tržišnog natjecanja koje će barem još neko vrijeme očuvati neutralnost interneta.

Europski parlament i Vijeće Europe 25. studenog 2009. oformili su Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), tijelo čija je glavna uloga promicanje suradnje između nacionalnih regulatornih tijela pojedinih zemalja Europske unije, čime se osigurava dosljedna primjena regulatornog okvira za elektroničke komunikacije. Svojim radom BEREC daje smjernice o regulaciji neutralnosti interneta na razini cijele Unije, te korištenjem relevantnih uredbi kao oblika prava EU o neutralnosti interneta omogućuje da su tekstovi zakona kojima se regulira neutralnost interneta identični u svim zemljama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj.

Tako je pružateljima Internet usluga u Europskoj uniji zabranjeno blokiranje ili usporavanje internetskog prometa, osim ukoliko je izričito potrebno. Izuzeci su ograničeni na upravljanje internet prometom ukoliko je to potrebno zbog naloga suda, slučajeve u kojima je potrebno zajamčiti integritet i sigurnost mreže, te ukoliko je potrebno upravljati zagušenjem mreže pod uvjetom da se jednake kategorije prometa tretiraju jednako.

Uredbe također sadrže i pravo korisnika da bude „slobodan u pristupu i distribuciji informacijama i sadržaju, pokretanju aplikacija i korištenju usluga po svom izboru“. Posebne odredbe osiguravaju da nacionalne vlasti zemalja članica EU mogu provoditi ova nova prava.

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Informacije i stavovi izneseni u članku su odgovornost autora i ne predstavljanju službeni stav Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Što je neutralnost interneta i što nam ona znači? 1        Što je neutralnost interneta i što nam ona znači? 2

chevron-right