Ambasadori solidarnosti

06. studenoga 2017.

Interkulturno učenje podrazumijeva upoznavanje različitosti, drugih kultura i njihovih običaja, otvaranje komunikacije, izgradnju odnosa sa drugima, te razvijanje svijesti da je izgradnja zajednice u kojoj živimo jedino moguća uz uključivanje svih njenih sudionika.

Trening interkulturalnih kompetencija za mlade, s ciljem međusobnog povezivanja mladih i osiguravanja podrške u stvaranju okruženja za interkulturalnost i doprinos mladih zaštiti ljudskih prava, održan je u Krku od 29. rujna do 1. listopada 2017.

U edukaciji o ljudskim pravima, interkulturalnom razumijevanju i aktivnom građanstvu sudjelovalo je oko 20 srednjoškolaca iz Daruvara, Osijeka, Vukovara i Zagreba. Glavni cilj programa je jačanje interkulturnih kompetencija mladih - produbljivanje razumijevanja za druge, uvažavanja različitosti, suzbijanja predrasuda i diskriminacije – kako bi mladi u svojim zajednicama mogli biti ambasadori solidarnosti.

Trening je uključivao iskustveno učenje, participativne vježbe i kreativne aktivnosti, a naglasak je bio na radioničkom radu te razgovoru o različitim temama vezanima uz interkulturalno razumijevanje, međusobno upoznavanje i uvažavanje različitosti, ali i poticaj na promišljanje suradnje u kulturalno pluralnim zajednicama.

Osim edukacije, na treningu smo imali organiziran i dodatni program: pub kviz na temu interkulturalnosti i večeru u gradu Krku.

Trening su zajednički organizirali GONG i Nansen dijalog centar Osijek, u okviru projekta GEAR: Globalno obrazovanje za demokratsko građanstvo, ljudska prava, uključivo i interkulturalno društvo (GEAR – Global Education and Active Response for the Protection of Human Rights, Inclusion and Democratic Values in Intercultural Societies) koji podržava Europska unija kroz Erasmus+ program.

Na kraju treninga provedena je usmena evaluacija te su sudionici ispunili evaluacijski upitnik koji je istražio zadovoljstvo s četiri dimenzije treninga: opći dojam o treningu, korisnost obrađenih tema, razumijevanje teme prije radionice, te razumijevanje teme nakon završetka radionice. Evaluacija je pokazala visoku razinu zadovoljstva mladih održanim treningom.

Očekivana postignuća (ishodi) edukacije:

  • sudionici razvijaju interkulturnu  kompetenciju – uspješnije komuniciraju s osobama drugih kultura,
  • sudionici usvajaju  interkulturne stavove, znanja i vještine – razumjeti i uvažavati različitosti,
  • sudionici usvajaju djelotvorno ponašanje u drugim kulturama – interkulturnu osjetljivost,
  • sudionici razvijaju komunikacijske vještine za suradnju s drugima.

Ključni pojmovi: kultura, multikulturalizam, interkulturalizam, identitet, razlike, grupe, predrasude i stereotipi, učenje za prihvaćanje razlika.

chevron-right