Povjerenica: otvorite (ponovno) Odbor za etiku u znanosti!

24. listopada 2017.

Pozivajući se na predstavku GONG-a o izostanku objave informacija o radu Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (OEZVO), Povjerenica za informiranje upozorila je Odbor na dužnost transparentne objave informacija o njegovom radu.

Tijekom travnja 2017., dotadašnja praksa objavljivanja informacija o radu OEZVO (uključujući zaključke donesene na prethodnim sjednicama OEZVO) naprasno je prekinuta, a sve dotad objavljene informacije o slučajevima u kojima je Odbor završio s raspravom i donio mišljenja (u razdoblju 2006.-2016.) uklonjene su s pod-stranice OEZVO na internetskim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Naknadno će se pokazati kako je do ovoga kvarenja prakse transparentnosti rada OEZVO došlo slijedom izdavanja Mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, u kojemu se navodi kako ne postoji zakonska osnova za objavu informacija o pojedinačnim slučajevima o kojima je OEZVO bio raspravljao, te kako bi takva objava mogla imati „dalekosežne posljedice na daljnji profesionalni rad i privatni život osoba na koje se slučajevi odnose“.

No, ovakvo obrazloženje ne mijenja činjenicu da OEZVO ima obvezu objavljivanja informacija o svojem radu u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, budući da je tijelo koje ima javnu ovlast, određenu činjenicom da se Etički kodeks OEZVO odnosi na sve ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Zbog ove javne ovlasti, OEZVO ne može zaobići obvezu transparentnog objavljivanja podataka o svojem radu, niti može zakonito proglasiti sve informacije o svojem radu tajnima.

Upravo zbog ovog nesklada između zakonske obveze i prakse objave podataka OEZVO, GONG je Povjerenici za informiranje uputio predstavku kojom upozorava na neutemeljenost promjene prakse i njezinu nespojivost s ulogom OEZVO u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Netransparentan rad OEZVO može doprinijeti samo padu povjerenja u sustav etike u znanosti i visokom obrazovanju

U svom odgovoru Povjerenica upozorava da Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje obvezu tijela da objavljuju opće akte i odluke, poput zaključaka i službenih dokumenata, na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. K tome, Povjerenica ističe da je na Odboru sada da svoj rad ponovno otvori javnosti te da sada i ubuduće na primjeren način ispuni svoju obavezu prema pravu na pristup informacijama.

Podsjetimo, OEZVO je pozornost javnosti zadobio krajem 2016. godine, nakon što je donio mišljenje o etičkom prijestupu tadašnjeg ministra znanosti i obrazovanja dr. sc. Pave Barišića. Odbor je na sjednici 21. prosinca 2016. zaključio kako je Barišić u jednom od svojih radova preuzeo dijelove teksta američkog filozofa Stephena Schlesingera bez da je pritom korektno citirao taj izvor, što prema Etičkom kodeksu OEZVO odgovara definiciji plagiranja.

chevron-right