Pogledajte izložbu plakata GONG-a i GOOD inicijative na Zrinjevcu

15. rujna 2017.

Na današnji dan, 15. rujna, obilježava se Međunarodni dan demokracije kojeg je Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila 2007. godine.

Suvremene demokracije omogućuju puno i ravnopravno političko sudjelovanje svim punoljetnim državljanima i ravnopravnost svih bez obzira na međusobne razlike. Suvremene demokracije su liberalne demokracije što znači da, osim načela odlučivanja većine, država kroz ustav i zakone osigurava zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda za sve članove neke zajednice, što uključuje i zaštitu prava manjina.

Suvremene demokracije su i predstavničke demokracije, što znači da građani o većini pitanja ne odlučuju izravno već preko  svojih predstavnica i predstavnika koje trebaju birati na  slobodnim i poštenim  izborima.

Univerzalna deklaracija o demokraciji Međuparlamentarne unije opisuje demokraciju kao vrijednost i ideal, ali i skup institucija i procesa koje uključuju:

- snažan parlament
- slobodne i poštene izbore
- zagarantirana ljudska prava
- jednakost spolova i potpuno odsustvo diskriminacije
- aktivno civilno društvo
- efikasne političke stranke
- slobodne medije

Demokratsko načelo podrazumijeva da svi oni na koje se neka odluka odnosi mogu sudjelovati u donošenju te odluke. Stoga se u demokratskim društvima odluke donose uz sudjelovanje građana.

Demokracija počiva na informiranim, odgovornim i aktivnim građanima koji ne samo da biraju svoje predstavnike nego i na druge načine doprinose kvaliteti zajedničkih odluka i kvaliteti javnih politika.

Uz predstavničke mehanizme, građanima je na raspolaganju i niz dodatnih oblika demokratskog sudjelovanja u odlučivanju. Građanke i građani Republike Hrvatske  mogu komentirati propise i predlagati njihova unaprjeđenja elektronskim putem. Građani se mogu udruživati te zajednički djelovati. Civilno društvo je prostor slobodne suradnje i udruživanja građana koji žele postići različite društvene ciljeve, upozoriti na društvene probleme i povezati se s osobama ili grupama koje su zainteresirane za slične  teme kao i oni. Među najvidljivijim oblicima građanskog angažmana su građanske inicijative, koje mogu završiti referendumom ukoliko se prikupi dovoljan broj potpisa, te prosvjedi protiv neželjenih odluka vlasti.

Uključivanje u demokratske procese odlučivanja je važno i teško izboreno pravo od kojeg ni danas ne smijemo odustati ili ga uzeti olako.

Ususret Međunarodnog dana demokracije, članice GOOD inicijative među kojima su GONG, Centar za mirovne studije i Forum za slobodu odgoja, postavili javnu izložbu plakata na Zrinjevcu koja će biti otvorena od 15. do 21. rujna 2017. godine.

Izložba „Hrvatska može bolje“ tematizira važnost građanskog angažmana za demokratska društva te prikazuje aktualno građansko zalaganje za kvalitetniji život mladih i njihovo bolje obrazovanje u Hrvatskoj. Izložba prikazuje aktualne društvene pokrete i inicijative u području obrazovanja i rada mladih, ali i kritički podsjeća na neuspjele reforme. Na ovaj način obilježavamo Međunarodni dan demokracije te upućujemo čestitke i zahvale svojim sugrađankama i sugrađanima na dosadašnjem angažmanu te ih pozivamo na solidarnost i zalaganje za ljudska prava i kvalitetu života svih ljudi u Hrvatskoj.

Pogledajte izložbu plakata GONG-a i GOOD inicijative na Zrinjevcu 1        Pogledajte izložbu plakata GONG-a i GOOD inicijative na Zrinjevcu 2

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Pogledajte izložbu plakata GONG-a i GOOD inicijative na Zrinjevcu 3

chevron-right